Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Zákon o střetu zájmů - čestné prohlášení

Zákon o střetu zájmů - čestné prohlášení

  
Čestné prohlášení
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech,
oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a
oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále jen „zákon")
I.
Všeobecné údaje(§ 13 odst. 1 zákona)
A. Jméno, popř. jména, příjmení a datum narození veřejného funkcionáře
 
Jméno, popř. jména
          
Příjmení
     
Datum narození
     
B. Orgán, ve kterém veřejný funkcionář působí
 
Název
     
Sídlo
     
Identifikační číslo
     
Vykonávaná funkce
     
 
 
C. Období, za které se čestné prohlášení podává
     
 
D. Evidenční orgán
Tajemník Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách


                                                                          
 
Stránka č. 1
Datum:      
 
Podpis:

 

II.
Oznámení o jiných vykonávaných činnostech(§ 9 a 12 odst. 2 zákona )
Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu C jsem
a)   podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výdělečnou činnost
 
NE
 
 
 
ANO
 
Předmět podnikání/ výdělečné činnosti
Způsob a místo výkonu podnikání/ výdělečné
činnosti
1.
     
     
2.
     
     
3.
     
     
b)   byl společníkem nebo členem právnické osoby provozující podnikatelskou činnost
 
NE
 
 
 
 
 
ANO
 
Charakteristika
účasti ve
Obchodní
firma / název
Sídlo/
umístění
Identifikační
číslo
1.
     
     
     
     
2.
     
     
     
     
3.
     
     
     
     
c)    byl statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo
kontrolního orgánu právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost
 
NE
 
 
 
 
 
ANO
 
Charakteristika
orgánu
Obchodní
firma / název
Sídlo/
umístění
Identifikační
číslo
1.
     
     
     
     
2.
     
     
     
     
3.
     
     
     
     
 
Stránka č. 2
Datum:      
 
Podpis:
 
d)   vykonával další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru,
vedle vztahu nebo poměru, v němž působil jako veřejný funkcionář
 
NE
 
 
 
 
 
ANO
 
Charakter
činnosti
Obchodní
firma / název
Sídlo/ umístění
organizační
Identifikační
číslo
1.
     
     
     
     
2.
     
     
     
     
3.
     
     
     
     
III.
Oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce
(§ 10 a 12 odst. 2 zákona)
Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu C jsem do svého vlastnictví nebo do společného
jmění manželů nabyl
a)   vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, které jsou předmětem evidování v katastru
nemovitostí, podle údajů katastru nemovitostí
(jako druh vlastnictví se pro tento účel uvede - vlastník, spoluvlastník
s uvedením výše spoluvlastnického podílu nebo společné jmění manželů)
 
NE
 
 
 
 
 
ANO
 
Druh nemovitosti
Druh vlastnictví
Cena v Kč
Způsob nabytí
1.
     
     
     
     
2.
     
     
     
     
3.
     
     
     
     
 
Stránka č. 3
Datum:      
 
Podpis:

 

b)   vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž   souhrnná
cena přesáhla částku 500 000 Kč
(do tohoto souhrnu se nezapočítávají věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cena je nižší
než 25 000 Kč)
 
NE
 
 
 
 
ANO
 
Název
Cena v Kč
Způsob nabytí
1.
     
     
     
2.
     
     
     
3.
     
     
     
4.
     
     
     
5.
     
     
     
c) cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve
znění pozdějších předpisů, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta
nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč
v případě více emitentů
 
NE
 
 
 
 
ANO
 
Druh
Emitent
Cena v Kč
1.
     
     
     
2.
     
     
     
3.
     
     
     
4.
     
     
     
5.
     
     
     
d) jiný podíl v obchodní společnosti než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu
přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních
společností
 
NE
 
 
 
 
ANO
 
Obchodní jméno/ název
Identifikační
číslo
Hodnota obchodního
podílu
 
1.
     
     
     
 
2.
     
     
     
 
3.
     
     
     
 
Stránka č. 4
Datum:      
 
Podpis:

 

IV.    Oznámení o příjmech, darech a závazcích(§ 11 a 12 odst. 2 zákona)
Prohlašuji, že v období uvedeném v části I bodu C jsem
a)    získal peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v
oznámení   o   majetku   nabytém   v průběhu   výkonu   funkce   podle   části   III.,   odměny,   příjmy
z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo
činnosti v právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost, jejichž souhrnná výše
přesáhla v kalendářním roce 100 000 Kč
(za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna
nebo další náležitosti, na které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle
zvláštních právních předpisů; do tohoto souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena
je nižší než 10 000 Kč)
 
NE
 
 
 
 
ANO
 
Druh
Zdroj
Výše příjmu nebo majetkové výhody
1.
     
     
     
2.
     
     
     
3.
     
     
     
4.
     
     
     
b) měl nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu
s právem koupě nebo směnečné závazky, jejichž souhrnná výše přesáhla k31. prosinci
kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč
 
NE
 
 
 
 
ANO
 
Druh
závazku
Výše v Kč
Jméno / název věřitele
1.
     
     
     
2.
     
     
     
3.
     
     
     
4.
     
     
     
 
Počet vyplněných stran  
     
 

Prohlašuji, že jsem údaje uvedl úplně a pravdivě
 
               
V
     
dne
     
 
 
Podpis
 


Stránka č. 5
 
 
 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Záchranný kruh

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, neděle 3. 3. 2024
zataženo 9 °C 7 °C
pondělí 4. 3. zataženo 11/5 °C
úterý 5. 3. zataženo 10/5 °C
středa 6. 3. slabý déšť 8/4 °C

GObec

GObec