Obsah

Právní předpisy města

(01.01.2020) seznam platných a účinných obecně závazných vyhlášek města Staženo: 39x

(01.01.2020) OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 41x

(01.01.2020) OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu Staženo: 47x

(01.01.2020) OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 22x

(01.01.2020) OZV č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 49x

(01.01.2020) OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rokytnice v Orlických horách Staženo: 31x

(01.01.2020) OZV č. 6/2019, kterou se zrušuje OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí o místním poplatku ze psů Staženo: 19x

(10.09.2015) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Staženo: 525x

(19.12.2011) Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o Fondu rozvoje bydlení Staženo: 492x

(16.12.2009) Obecně závazná vyhláška č.7/2009, kterou se ruší OZV č.6/2004, o místním poplatku.... Staženo: 471x

(15.12.2009) Obecně závazná vyhláška č.6/2009,o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném p Staženo: 516x

(30.04.2008) Vyhláška č. 2/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí Staženo: 508x

(26.02.2007) Vyhláška č.1/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství Staženo: 518x

(09.12.1996) Vyhláška č. 8/1996 o schválení územního plánu obce Říčky v O.h. ze dne 9.12.1996 Staženo: 194x

(11.09.2015) Seznam platných nařízení města Staženo: 511x

(10.09.2015) Nařízení č. 2/2015 o užívání vymezených úseků místních komunikací za úhradu Staženo: 503x

(15.12.2005) Nařízení č.3/2005, kterým se ruší OZV č. 2/1998, o užití místních komunikací k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou. Staženo: 445x

(22.05.2005) Nařízení č.2/2005, kterým se mění a doplňuje nařízení obce č. 1/2005, o vyhlášení stavební uzávěry Staženo: 437x

(16.02.2005) Nařízení č.1/2005 o vyhlášení stavební uzávěry Staženo: 442x

Stránka

  • 1