Obsah

Projekty města pořízené z dotací

 

 

EU

MMR

 

 

Projekt: "Zvýšení bezpečnosti křižovatky_Rokytnice v Orlických horách" 

Tento projekt je spolufinancován Evopskou unií.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012331

V rámci projektu bylo vybudováno veřejné osvětlení v počtu 9 kusů nových svítidel a ozelenění nově vzniklých ploch na celkové ploše 45 m2. Byly zde vysazeny nové ovocné stromy a záhony s trvalkami.

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost dopravy a odstranit významnou bezpečnostní závadu, jelikož uvedený prostor byl nenasvětlený.

trvalkyzáhonVO

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: "ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKÉHO POTENCIÁLU LESOPARKU V ROKYTNICI V OH"

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

 

EU

leader

PRV

 

altán

 

 

lavičky

Projekt: Vícenáklady spojené s výstavbou parkoviště na Panském Poli

Královéhradecký kraj přispěl částkou 190.000,- Kč na vícenáklady, které vznikly při stavbě nového parkoviště na Panském Poli. Toto parkoviště bude sloužit pro návštěvníky Muzea na Haničce.. 

Za poskytnutí finančních prostředků Královéhradeckému kraji srdečně děkujeme.

výstavba parkoviště

 

 

Projekt: "Parní lokomotiva pro Rokytnici v Orlických horách"

Královéhradecký kraj přispěl částkou 350.000,- Kč na nákup parní lokomotivy do MUZEA VÝTOPNY. 

Za poskytnutí finančních prostředků srdečně děkujeme.

parní lokomotiva

 

Projekt: "Model ostřelování povrchových objektů tvrze Hanička německým dělostřelectvem počátkem 40. let"

Tento projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem a to částkou 50.000,- Kč. Za finanční dar Královéhradeckému kraji srdečně děkujeme.

 

 

 

Projekt: "Fotbalové kabiny"

Tento projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem a to částkou 752.000,- Kč. Za finanční dar Královéhradeckému kraji srdečně děkujeme.

 

 

 

 

 

Integrovaný regionální operační program

Rekonstrukce křižovatky v sídlišti U Nádraží 

Město Rokytnice v O.h. v současné chvíli vstupuje do finálních příprav, které povedou k podání žádosti o dotaci na revitalizaci venkovního prostoru sídliště U Nádraží. Součástí projektu je také změna uspořádání křižovatky u zámeckého kostela Nějsvětější Trojice. Současný stav křížení vozidel je poměrně rizikový a některé, naštěstí lehčí dopravní nehody, zde již pamatujeme... Projekt počítá se změnou tvaru křižovatky, aby došlo k zklidnění výjezdu od základní školy a prostoru sídliště. Současně dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, především dětí přicházejících z prostoru náměstí a severozápadní strany města do Školní ulice. Podaří-li se získat dotaci z Integrovaného operačního programu, může přestavba být zrealizována již v průběhu roku 2018.

 

zákres v mapě

 

projekt křižovatky

 

 

Integrovaný regionální operační program

 

Přestavba nebezpečné křižovatky v Rokytnici v Orlických horách

Projekt je spolufinancován z prostředků EU - Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictím Místní akční skupiny Splav. Smyslem projektu je zvýšit bezpečnost chodců, především školních dětí a zklidnit vhodnými bezpečnostními prvky provoz na této křižovatce. Součástí jsou i dva osvětlené přechody, nové chodníky a veřejné osvětlení.

Fotografie z průběhu stavby

křižovatka

křižovatka 2

křižovatka 3

křižovatka 4

 

 

 

 

 

PROJEKT - "Podpora průvodcovských služeb na muzeu Pevnost Hanička a poskytování sezónních informačních služeb pro turisty" Tento projekt byl finančně podpořen Královéhradeckým krajem a to částkou 70.000,- Kč. Za finanční dar Královéhradeckému kraji srdečně děkujeme. 

 

Regenerace městské části zámeckého parku v Rokytnici v Orlických horách - I. etapa

 
Nový hasičský automobil CAS 20 - TATRA T815


Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici v Rokytnici v Orlických horách


Bývalá sýpka v Rokytnici v Orlických horách opět našla uplatnění


Sportovní areál pro všechny generace 
 

 

Úprava běžeckých tratí v okolí města Rokytnice v Orl. h.  

 

V rámci získané dotace ve výši 147.000,- Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje se opět Město Rokytnice v Orlických horách účastnilo projektu Úprava běžeckých tratí v okolí města Rokytnice v Orlických horách. Konkrétně se jednalo o běžecké tratě z Rokytnice v Orlických horách až po Homoli s odbočkami do Zdobnice, Říček a Bartošovic. Zde navazovala s údržbou obec Orlické Záhoří a dále Sport Profi (Deštné v Orl. h.) tak, že upravovanými  běžeckými tratěmi byl pokryt nejen celý hřeben Orlických hor, ale částečně také sjezdy do údolí. Strojovou úpravu běžeckých tratí zajistila společnost SKI KLUB Ústí nad Orlicí, spol. s r.o., které tímto děkujeme za dobře odvedenou práci a velký dík patří i Královéhradeckému kraji za poskytnutou finanční dotaci.

rolba

 

Projekt: "Výroba modelů pro expozici Sýpka"

Královéhradecký kraj přispěl částkou 1.500 000,- Kč na financování projektu: Výroba modelů pro expozici Sýpka. Za poskytnutí finančních prostředků srdečně děkujeme.

 

 

 

   

   

Královéhradecký kraj také přispěl částkou 120.000,- Kč na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Tyto finanční prostředky byly využity na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany kategorie II, konkrétně na ochranné pracovní oděvy. Za finanční prostředky srdečně děkujeme.

 

44. setkání Rokytnic ČR v Rokytnici v Orlických horách

V termínu od 30.  června do 2. července 2017 proběhla v Rokytnici v Orlických horách akce: 44. setkání Rokytnic ČR v Rokytnici v Orlických horách. Akce se účastnily tyto Rokytnice: Rokytnice v Orlických horách, Rokytnice nad Vláří, Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Rokytnou a Rokytnice u Přerova. Rokytnice mezi sebou měřily své síly ve sportovních utkáních a hasičských sportech. Letos poprvé se utkání účastnila i mládež. Město tímto děkuje Královéhradeckému kraji za poskytnuté finanční prostředky ve výši 50.000,- Kč.

 setkání

Rokytnice 2017