Obsah

 

Ve čtvrtek 10. října 2019 je Sběrný dvůr z provozních důvodů UZAVŘEN.

 

mobilní sběr odpadu na Panském Poli a v Nebeské Rybné

 

Na Sběrném dvoře již funguje výkup druhotných surovin.

 

Informace o způsobu nakládání s odpady v Rokytnici v Orlických horách

 

Upozornění pro občany a rekreanty ohledně ukládání stavební suti a ukládání stavebních materiálů obsahujících azbest na Sběrném dvoře v Rokytnici v Orlických horách

Upozorňujeme občany a rekreanty, že na Sběrném dvoře jsou zpoplatněny tyto odpady:

17 01 07 - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků - cena za uložení 1 kg tohoto odpadu činí 4,41 Kč s DPH.

17 06 05 - Stavební materiály obsahující azbest - cena za uložení 1 kg odpadu činí 4,68 Kč s DPH.

Prosíme občany a rekreanty, až pojedou s výše uvedeným odpadem na Sběrný dvůr, aby počítali s tím, že ho budou na Sběrném dvoře platit !

Tyto druhy odpadu se nezapočítávají do místního poplatku, který občané a rekreanti hradí městu! Do místního poplatku je započítán pouze svoz a likvidace směsného komunálního odpadu 20 03 01.

 

Týká se to i obcí Bartošovice v Orlických horách a Říček v Orlických horách.

Děkujeme za pochopení.

 

Informace ke kompostérům

Jak správně kompostovat

Jak by měl vypadat správný kompost a jaké jsou indikátory toho, že kompostér správně funguje?

Zajímavosti ze světa kompostování můžete shlédnout prostřednictvím nového dílu pořadu MOJE ODPADKY na níže uvedeném odkazu:

https://www.youtube.com/watch?v=TUnY-PS4RAA&index=29&list=PLEjtBOTKj2lot6uS_1kBtZwlEzJihGfAe

 

 

Termíny svozu plastů v roce 2019

24. ledna, 21. února, 21. března, 18. dubna, 16. května, 13. června, 11. července, 8. srpna, 5. září,

3. října, 31. října, 28. listopadu, 26. prosince

 

Naplněné a řádně svázané pytle dávejte k popelnicím na tříděný odpad

ráno v den svozu nebo nejlépe den před svozem,

aby nedošlo k poškození pytle a vysypání odpadu na chodník či komunikaci.

Pokud budou pytle připraveny v jiných dnech, než v termínech k tomu určených,

nebudou kódy načteny a pytle nebudou započítány do slevy.

Tyto pytle budou vhozeny do žlutého kontejneru na plasty.

 

 

Termíny svozu bioodpadu v roce 2019

11. ledna, 25. ledna, 8. února, 22. února, 8. března, 22. března, 5. dubna, 19. dubna, 3. května, 17. května, 31. května, 14. června, 28. června, 12. července, 26. července, 9. srpna, 23. srpna, 6. září,

20. září, 4. října, 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu, 13. prosince,

27. prosince

 

Upozorňujeme občany, že od 1. dubna 2019 již svozová společnost nebude vyvážet popelnice na komunální odpad a bioodpad na známku z roku 2018. Na Městském úřadě u paní Marcely Rykrové je třeba si vyzvednout nové známky pro rok 2019. 

Žádáme občany, aby ze svých nádob odstranili veškeré známky z minulých let a nechali pouze tu pro příslušný rok. Děkujeme.

 

Nabídka společnosti Recycling - kovové odpady a.s. zde: nabídka Recycling - kovové odpady a.s.

 

 

 

SBĚRNÝ DVŮR V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

 

Otevírací doba Sběrného dvora v Rokytnici v Orlických horách

duben - říjen
úterý 13,00 - 18,00 hodin
čtvrtek   13,00 - 18,00 hodin
sobota 08,00 - 12,00 hodin
   
listopad - březen
sobota 08,00 - 12,00 hodin

 

 

Upozorňujeme občany, že výkup kovového šrotu na Sběrném dvoře od 1. 3. 2015 již neprobíhá za hotové. Je třeba nahlásit správci Sběrného dvora číslo účtu a poté vám společnost RECYCLING - kovové odpady a.s, finanční částku převede na účet. Je to z důvodu změny vyhlášky k zákonu o odpadech. Děkujeme za pochopení.