Obsah

Investiční příležitosti

  

Zastupitelstvo se rozhodlo usnesením č.18/2005/II   z 16.2.2005 odprodat v letech 2005 -2008 následující budovy a pozemky v majetku města vhodné k investičním záměrům :

Budova bývalé ubytovny důstojníků a mužstva č.ev. 35 v areálu Kasárna v k.ú.Rokytnice v Orlických horách ležícího na st.p.č. 282/1 - cena k jednání 3.500.000,- Kč (v případě předložení kvalitního podnikatelského záměru lze jednat o výrazné slevě)

- jedná se o bývalou ubytovnu důstojníků a ubikaci mužstva dokončenou v r. 1985. Budova je čtyřpodlažní, sestavená z prefabrikovaných dílů a leží na ploše  1796 m2. Část budovy byla v r. 1991 rekolaudována na turistickou ubytovnu, nyní uzavřenou. Objekt leží v průmyslové části města a je určen k adaptaci na malý výrobní závod. K této budově je nabízen i odprodej asfaltové plochy (bývalé nástupiště) p.č. 1091 o výměře 4936 m2 - cena k jednání 300.000,-Kč.

Budova ev.č. 35 v Kasárnách

Budova ev.č. 35 v Kasárnách