Obsah

Vyhlášení Ceny města za rok 2012

MĚSTO Rokytnice v Orlických horách

V Y H L Á Š E N Í   C E N   M Ě S T A

Město Rokytnice v Orlických horách opět vyhlašuje podmínky pro udělení ceny Města Rokytnice v Orlických horách za rok 2012  občanům za významné činnosti nebo skutky v tomto roce nebo předchozích letech a informuje tak veřejnost o možnosti předkládání návrhů na udělení této ceny.

Podmínky pro udělení ceny města jsou upraveny Pravidly pro udělení ceny Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 11.12.2006, které jsou zveřejněny zde: http://www.rokytnice.cz/index.php?id=10822 .
Občané města Rokytnice v Orlických horách mohou svoje návrhy předkládat do 28.2.2013 v souladu s pravidly na adresu:

 

Městský úřad Rokytnice v Orlických horách

Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ

náměstí Jindřicha Šimka 3

Rokytnice v Orlických horách, PSČ 517 61

Tel: 494379027,

E-mail: petr.lavrencik@mu.rokytnice.cz

 

V Rokytnici v Orlických horách, dne  09.01.2013.

Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ