Obsah

Kontakty

Adresa
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách
náměstí Jindřicha Šimka 3
51761 Rokytnice v Orlických horách
 

Úřední hodiny

  • Pondělí
08:00 - 11:30   12:00 - 17:00 úřední den
  • Úterý
07:00 - 11:30   12:00 - 15:00  
  • Středa
08:00 - 11:30   12:00 - 17:00 úřední den
  • Čtvrtek
08:00 - 11:30   12:00 - 15:30 úřední den
  • Pátek
07:00 - 11:00   11:30 - 13:00  

 

Spojení

Tel.: 494 379 021 (podatelna)
  491 616 994 (VoIP) - možnost přepojení hovoru na konkrétní zaměstnance
  494 379 033 (asistentka starosty)
Fax: 494 379 037
E-mail: podatelna@mu.rokytnice.cz

 

Starosta města:
 
Hudousek Petr     
tel.: 494 379 031 491 616 990 (VoIP)
mobil: 736 752 217( O2 )  
e-mail: petr.hudousek@mu.rokytnice.cz  
     
Asistentka starosty :
 
Musilová Magdaléna    
tel.: 494 379 033  
mobil: 601 520 832  
e-mail: magdalena.musilova@mu.rokytnice.cz  
     
Místostarosta města:
 
Mareš Petr    
tel.: 494 379 031  
mobil: 736 753 700  
e-mail: petr.mares@mu.rokytnice.cz  
     
Tajemnice městského úřadu:
 
Mgr. Taťána Břízová    
tel.: 494 379 027  
fax: 494 379 038  
mobil: 736 752 209  
e-mail:

tatana.brizova@mu.rokytnice.cz  

 
     
Správa IT:
 
Štefek Michal    
tel.:  491 616 923 (VoIP)  
     
Investiční technik:
   
Ing. Luboš Michalec    
pracovní náplň: odborný dohled nad investicemi města  
e-mail: lubos.michalec@mu.rokytnice.cz  
mobil: 605 590 251  
     
Odbory městského úřadu:
 
Odbor finanční:
 
Rozínková Stanislava    
pracovní náplň: vedoucí odboru, rozpočet města, rozbory a analýzy hospodaření, úvěry a půjčky, dotace, pojištení majetku města, půjčky FRB  
e-mail: stanislava.rozinkova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 494 379 022  
mobil: 722 937 967  
     
Holubová Věra    

pracovní náplň:

personální agenda, mzdy, pokladna  
e-mail: vera.holubova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 494 379 025  
     
Rykrová Marcela    
pracovní náplň: místní poplatky, výherní hrací přístroje, pokladna  
e-mail: marcela.rykrova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 494 379 022  
     
Lenka Grunclová    
pracovní náplň: evidence majetku, výdajová pokladna, evidence faktur, výdajové účetní operace  
e-mail:

lenka.grunclova@mu.rokytnice.cz

 
tel: 494 379 025  
     
Oddělení Správa bytového a nebytového fondu
 
Bc. Barillová Hana, DiS.    
pracovní náplň: vedoucí oddělení, účetní  
e-mail: hana.barillova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 491 616 992 ( VoIP) 494 379 024
mobil: 736 752 215  
     
Lisková Věra    
pracovní náplň: správa městských bytů, nájemní smlouvy  
e-mail: vera.liskova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 491 616 991 (VoIP) 494 379 024
     
Slezák Marek    
pracovní náplň: technický pracovník  
e-mail: marek.slezak@mu.rokytnice.cz  
mobil: 736 752 214  
     
     
     
Hanušová Marie    
pracovní náplň: uklízečka  
     
Odbor organizační a správní:
 
Bc. Rűckerová Soňa    
pracovní náplň: vedoucí odboru, matrika, evidence obyvatel  
e-mail: sona.ruckerova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 494 379 026  
mobil: 722 939 215  
     
Koničkova Karolina    
pracovní náplň: personální agenda, podatelna  
e-mail: karolina.konickova@mu.rokytnice.cz   
tel.: 494 379 021  
     
Musilová Magdaléna    
pracovní náplň: asistentka starosty  
e-mail: magdalena.musilova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 494 379 033  
mobil: 601 520 832  
     
     
Odbor výstavby a životního prostředí:
 
Jiří Novák    
pracovní náplň: vedoucí odboru, agenda obecného stavebního úřadu a silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací  
e-mail:

jiri.novak@mu.rokytnice.cz

 
tel.: 494 379 035  
mobil: 736 752 219  
     
Bc. Radomír Bečka    
Pracovní náplň: agenda obecného stavebního úřadu a silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací  
e-mail:

radomir.becka@mu.rokytnice.cz

 
tel.: 494 379 035  
mobil: 739 008 071  
     
Gärtnerová Jana    
pracovní náplň: životní prostředí, odpadové hospodářství, rybářské lístky  
e-mail: jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 494 379 029  
mobil: 733 722 788  
     
Oddělení Investice a správa majetku: 
 
Gärtnerová Jana    
pracovní náplň: veřejné zakázky, investice  
e-mail: jana.gartnerova@mu.rokytnice.cz    
tel.: 494 379 029  
mobil: 733 722 788  
     
     
Sociální oddělení:
 
Vídeňská Lada, DiS.    
pracovní náplň: sociální pracovnice  
e-mail: lada.videnska@mu.rokytnice.cz  
tel.: 494 379 028  
mobil: 727 947 151  
     
Olga Pleslová    
pracovní náplň: volnočasový klub Anička  
e-mail: Klub.Anicka@mu.rokytnice.cz   
e-mail: Olga.Pleslova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 727 947 152  
     
     
Oddělení technických služeb:
   
Barilla Radek    
Pelant Robert    
Miroslav Saligr    
     
Organizační složky města:
Muzeum Pevnost Hanička
Minář Pavel vedoucí organizační složky  
tel.: 491 616 998 (VoIP)  
mobil: 736 752 218  
e-mail: tvrzhanicka@seznam.cz  
     
Minář Petr    
Minářová Eva    
     
Městské informační a kulturní středisko
Ing. Jiroutová Vladimíra vedoucí organizační složky  
e-mail: vladimira.jiroutova@mu.rokytnice.cz    
     
Soběslavová Zuzana    
Info-service - TIC    
e-mail: zuzana.sobeslavova@mu.rokytnice.cz  
tel.: 491 616 995 (VoIP)  
mobil: 736 752 200  
e-mail: info-service@rokytnice.cz  
     
Horský kurýr: hoku@rokytnice.cz  
     
Základní knihovna
 
Ing. Jiroutová Vladimíra    
tel.:  491 616 993 (VoIP)  
e-mail: knihovna@mu.rokytnice.cz  
     
Pečovatelská služba města
 
Mgr. Lavrenčíková Dagmar vedoucí org. složky  
tel.:  491 616 996-997 (VoIP)  
mobil: 603 108 696  
e-mail: dasa.lavrencikova@mu.rokytnice.cz  
     
Rumanová Ema    
mobil: 736 752 207  
Paldusová Miluška    
Holendová Jitka    
     
     
Příspěvkové organizace a společnosti zřízené městem:
Základní škola Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
Mgr.Dušek Zdeněk ředitel  
tel.: 494595219  
e-mail: reditel@zs.rokytnice.cz  
     
Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách
 
Bc. Gallová Vlasta ředitelka  
tel.: 494595106  
e-mail: reditel.ms@rokytnice.cz  
     
CENTEP, spol. s r. o.
 
Hirka Roman jednatel společnosti  
mobil: 736 752 201  
     
Rokytnická voda, s. r. o.
 
Ing. Vídeňský Tomáš jednatel společnosti  
tel.: 494 595 604