Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Žádosti a formuláře MěÚ Rokytnice v Orl. h.

Byty a nebytové prostory

Žádost o nájem bytu

Žádost o byt + prohlášení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,94 kB
Staženo: 744×

Žádost o nájem nebytových prostor

nebytove_prostory.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 480×

Žádost o byt v domě zvláštního určení

Žádost o byt-DZU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB
Staženo: 560×

Nájem a prodej nemovitostí, věcné břemeno

Pravidla pro vyřizování žádostí s nakládáním s nemovitostmi

Město Rokytnice v Orlických horách.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,96 kB
Staženo: 460×

Žádost o nájem pozemku

najem_pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26,5 kB
Staženo: 466×

Žádost o souhlas s uložením podzemních sítí - zřízení věcného břemene

podzemni_site.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 499×

Žádost o prodej nemovitosti

Zadost_o_prodej_nemovitosti.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 511×

Odbor výstavby

Žádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

Žádost o přidělení č. p. - ev. č..docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 42,71 kB
Staženo: 95×

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89,5 kB
Staženo: 112×

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - doc

tiskopis žádosti - zvláštní užívání (2).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 102×

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - pdf

01 Žádost o vydání rozhdnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,76 kB
Staženo: 255×

Prohlášení o provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvl. práv. předpisu - doc

Prohlášení odborného vedení při odstraňování stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 217×

Prohlášení stavebního dozoru při odstraňování stavby - doc

Prohlášení stavebního dozoru při odstraňování stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 170×

OMBUDSMAN RADÍ - průvodce stavbou rodinného domu

OMBUDSMAN RADÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,69 kB
Staženo: 96×

Žádost o vydání společného povolení - doc

6 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,32 kB
Staženo: 304×

Žádost o vydání společného povolení - pdf

06 Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 530,93 kB
Staženo: 300×

Společné oznámení záměru - doc

16 SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,65 kB
Staženo: 343×

Společné oznámení záměru - pdf

16 Společné oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 368,83 kB
Staženo: 263×

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - doc

1 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,71 kB
Staženo: 347×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - doc

2 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,59 kB
Staženo: 264×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - pdf

02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,16 kB
Staženo: 287×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - doc

3 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,37 kB
Staženo: 239×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - pdf

03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 379,38 kB
Staženo: 223×

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - doc

5 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 31,08 kB
Staženo: 157×

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - pdf

05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,01 kB
Staženo: 127×

Oznámení záměru (územní souhlas) - doc

7 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,94 kB
Staženo: 188×

Oznámení záměru (územní souhlas) - pdf

07 Oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,63 kB
Staženo: 146×

Ohlášení stavby - doc

8 OHLÁŠENÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,56 kB
Staženo: 171×

Ohlášení stavby - pdf

08 Ohlášení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,77 kB
Staženo: 155×

Žádost o stavební povolení - doc

9 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,61 kB
Staženo: 165×

Žádost o stavební povolení - pdf

09 Žádost o stavební povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,32 kB
Staženo: 145×

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - doc

10 OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,8 kB
Staženo: 134×

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - pdf

10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,74 kB
Staženo: 123×

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - doc

12 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,39 kB
Staženo: 216×

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - pdf

12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 0 B
Staženo: 169×

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - doc

13 ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,36 kB
Staženo: 136×

Oznámení změny užívání stavby - doc

14 OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,79 kB
Staženo: 141×

Ohlášení odstranění stavby

15 OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,77 kB
Staženo: 152×

Prohlášení osoby vykonávající STAVEBNÍ DOZOR - doc

Prohlášení osoby vykonávající STAVEBNÍ DOZOR při provádění stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 274×

Čestné prohlášení o provedení stavby

Čestné prohlášení o provedení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,97 kB
Staženo: 194×

Žádost o ověření pasportu stavby

Žádost o ověření pasportu stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 22,44 kB
Staženo: 135×

Zpětvzetí žádosti - doc

Zpětvzetí žádosti formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26 kB
Staženo: 111×

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 75,5 kB
Staženo: 128×

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí podle zákona č. 50_1976 Sb.

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí podle zákona č. 50_1976 Sb..doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74 kB
Staženo: 83×

Prohlášení zhotovitele stavby (stavebního podnikatele) - doc

Prohlášení zhotovitele stavby(stavebního podnikatele).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 316×

Prohlášení stavbyvedoucí (RD) - doc

prohlášení-stavbyvedoucí (RD).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28,5 kB
Staženo: 208×

Oznámení dokončení stavby - pdf

oznámení dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,81 kB
Staženo: 263×

Seznam dotčených orgánů

seznam_dotcenych_organu (1).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44 kB
Staženo: 173×

Žádost o povolení výjimky

zadost_povoleni_vyjimky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48 kB
Staženo: 85×

Žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci

Žádost o povolení sjezdu (1).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48 kB
Staženo: 69×

Žádost o vydání sdělení k dělení nebo scelování pozemků

4 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SDĚLENÍ K DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ (5).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 33,2 kB
Staženo: 44×

Žádost o změnu územního rozhodnutí - doc

Formulář_Žádost o změnu územního rozhodnutí.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 23,11 kB
Staženo: 12×

Žádost o změnu územního rozhodnutí - pdf

Formulář_Žádost o změnu územního rozhodnutí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 338,25 kB
Staženo: 12×

Odbor finanční

Ohlášení užívání veřejného prostranství

formulář - ohlášení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,28 kB
Staženo: 254×

Odhlášení psa z evidence MěÚ Rokytnice v Orl. h.

MP ze psů - odhlášení psa z evidence.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Staženo: 269×

Ohlášení skutečnosti zakládající nárok na osvobození od místního poplatku ze psů

MP ze psů - ohlášení nároku na osvobození.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,88 kB
Staženo: 56×

Ohlášení k místnímu poplatku za odpady - osoby s trvalým pobytem

ohlášení TP.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54 kB
Staženo: 59×

Ohlášení k místnímu poplatku za odpady - rekreační objekt, byt bez trvalého pobytu

ohlášení CH.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50 kB
Staženo: 57×

Ohlášení k místnímu poplatku za odpady - společný plátce (cizinci)

ohlášení cizinci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,06 kB
Staženo: 54×

Žádost o vrácení přeplatku - místní poplatek za odpady

žádost-přeplatek.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 48×

Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti

žádost o vydání potvrzení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 57×

Ostatní

Prohlášení o souhlasu s jubilejní svatbou

prohlaseni_o_souhlasu_s_jublejni_svatbou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,11 kB
Staženo: 296×

Prohlášení o souhlasu s vítáním dítěte

prohlaseni_o_souhlasu_s_vitanim_ditete.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,48 kB
Staženo: 298×

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

106_o_poskytnuti_informace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 253×

Územní plán

Podnět na pořízení změny územního plánu

Podnět na pořízení změny územního plánu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 23,17 kB
Staženo: 220×

Životní prostředí

Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení k pokácení stromů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 233×

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální teplota

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

dnes, sobota 10. 4. 2021
zataženo 12 °C 0 °C
neděle 11. 4. zataženo 10/5 °C
pondělí 12. 4. slabý déšť 13/5 °C
úterý 13. 4. déšť se sněhem 3/0 °C

GObec

GObec