Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Žádosti a formuláře MěÚ Rokytnice v Orl. h.

Byty a nebytové prostory

Žádost o byt v domě zvláštního určení

Žádost o byt-DZU.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,01 MB
Staženo: 818×

Žádost o nájem bytu

Žádost o byt -8-2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40,5 kB
Staženo: 228×

Žádost o nájem nebytových prostor

Žádost o nájem nebytových prostor-8-2021.doc.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,08 kB
Staženo: 134×

Nájem a prodej nemovitostí, věcné břemeno

Žádost o souhlas s uložením podzemních sítí - zřízení věcného břemene

Žádost o souhlas sítě2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 247×

Žádost o prodej nemovitosti

Žádost o prodej nemovitosti2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 183×

Žádost o nájem pozemku

Žádost o nájem pozemku2021.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 179×

Žádost o prodej pozemku

Žádost o prodej pozemku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 102×

Odbor finanční

Ohlášení užívání veřejného prostranství

formulář - ohlášení.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,28 kB
Staženo: 357×

Odhlášení psa z evidence MěÚ Rokytnice v Orl. h.

MP ze psů - odhlášení psa z evidence.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 30,5 kB
Staženo: 357×

Ohlášení skutečnosti zakládající nárok na osvobození od místního poplatku ze psů

MP ze psů - ohlášení nároku na osvobození.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,88 kB
Staženo: 158×

Žádost o vrácení přeplatku - místní poplatek za odpady

žádost-přeplatek.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32 kB
Staženo: 145×

Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti

žádost o vydání potvrzení.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 178×

Místní poplatek z pobytu - Přihlášení k poplatku

formulář ohlašovací povinnost k místnímu poplatku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 32,5 kB
Staženo: 108×

Místní poplatek z pobytu - Ohlášení pro stanovení výše poplatku

ohlášení pro stanovení výše poplatku z pobytu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 97×

Ohlášení k místnímu poplatku za obecní sytém odpadového hospodářství - fyzická osoba přihlášená v obci

ohlášení -fyzická osoba přihlášená v obci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 52,5 kB
Staženo: 56×

Oznámení nároku na osvobození/úlevu od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

oznámení nároku na osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40 kB
Staženo: 71×

Životní prostředí

Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení k pokácení stromů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 401×

Územní plán

Podnět na pořízení změny územního plánu

Podnět na pořízení změny územního plánu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 23,17 kB
Staženo: 349×

Odbor výstavby

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89,5 kB
Staženo: 327×

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - doc

tiskopis žádosti - zvláštní užívání (2).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 263×

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - pdf

01 Žádost o vydání rozhdnutí o umístění stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 426,76 kB
Staženo: 448×

Prohlášení o provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvl. práv. předpisu - doc

Prohlášení odborného vedení při odstraňování stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 488×

Prohlášení stavebního dozoru při odstraňování stavby - doc

Prohlášení stavebního dozoru při odstraňování stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 322×

OMBUDSMAN RADÍ - průvodce stavbou rodinného domu

OMBUDSMAN RADÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 248,69 kB
Staženo: 265×

Žádost o vydání společného povolení - doc

6 ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,32 kB
Staženo: 507×

Žádost o vydání společného povolení - pdf

06 Žádost o vydání společného povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 530,93 kB
Staženo: 456×

Společné oznámení záměru - doc

16 SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 43,65 kB
Staženo: 524×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - doc

3 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,37 kB
Staženo: 380×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - pdf

03 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 379,38 kB
Staženo: 348×

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - doc

5 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 31,08 kB
Staženo: 291×

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - pdf

05 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,01 kB
Staženo: 267×

Oznámení záměru (územní souhlas) - doc

7 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,94 kB
Staženo: 355×

Oznámení záměru (územní souhlas) - pdf

07 Oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 269,63 kB
Staženo: 256×

Ohlášení stavby - doc

8 OHLÁŠENÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,56 kB
Staženo: 304×

Ohlášení stavby - pdf

08 Ohlášení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,77 kB
Staženo: 274×

Žádost o stavební povolení - doc

9 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,61 kB
Staženo: 297×

Žádost o stavební povolení - pdf

09 Žádost o stavební povolení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,32 kB
Staženo: 269×

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - doc

10 OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,8 kB
Staženo: 232×

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - pdf

10 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,74 kB
Staženo: 222×

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - doc

12 ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,39 kB
Staženo: 374×

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu - pdf

12 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 0 B
Staženo: 284×

Žádost o povolení předčasného užívání stavby - doc

13 ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 37,36 kB
Staženo: 239×

Oznámení změny užívání stavby - doc

14 OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 39,79 kB
Staženo: 242×

Ohlášení odstranění stavby

15 OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,77 kB
Staženo: 263×

Prohlášení osoby vykonávající STAVEBNÍ DOZOR - doc

Prohlášení osoby vykonávající STAVEBNÍ DOZOR při provádění stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27,5 kB
Staženo: 601×

Čestné prohlášení o provedení stavby

Čestné prohlášení o provedení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,97 kB
Staženo: 360×

Žádost o ověření pasportu stavby

Žádost o ověření pasportu stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 22,44 kB
Staženo: 254×

Zpětvzetí žádosti - doc

Zpětvzetí žádosti formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 26 kB
Staženo: 224×

Žádost o dodatečné povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 75,5 kB
Staženo: 281×

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí podle zákona č. 50_1976 Sb.

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí podle zákona č. 50_1976 Sb..doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74 kB
Staženo: 193×

Prohlášení zhotovitele stavby (stavebního podnikatele) - doc

Prohlášení zhotovitele stavby(stavebního podnikatele).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29,5 kB
Staženo: 593×

Prohlášení stavbyvedoucí (RD) - doc

prohlášení-stavbyvedoucí (RD).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28,5 kB
Staženo: 312×

Oznámení dokončení stavby - pdf

oznámení dokončení stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,81 kB
Staženo: 527×

Seznam dotčených orgánů

seznam_dotcenych_organu (1).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 44 kB
Staženo: 312×

Žádost o povolení výjimky

zadost_povoleni_vyjimky.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48 kB
Staženo: 205×

Žádost o povolení sjezdu na místní komunikaci

Žádost o povolení sjezdu (1).doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 48 kB
Staženo: 189×

Žádost o změnu územního rozhodnutí - doc

Formulář_Žádost o změnu územního rozhodnutí.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 23,11 kB
Staženo: 127×

Žádost o změnu územního rozhodnutí - pdf

Formulář_Žádost o změnu územního rozhodnutí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 338,25 kB
Staženo: 128×

Společné oznámení záměru - pdf

16 Společné oznámení záměru.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 368,83 kB
Staženo: 378×

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - doc

1 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,71 kB
Staženo: 471×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - doc

2 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,59 kB
Staženo: 370×

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - pdf

02 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,16 kB
Staženo: 437×

Žádost o vydání sdělení k dělení nebo scelení pozemků

žádost o vydání sdělení k dělení nebo scelování pozemků web.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB
Staženo: 76×

Žádost o územně plánovací informaci

žádost ÚPI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,21 kB
Staženo: 15×

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5
1
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30
1
1

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Záchranný kruh

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, pátek 22. 9. 2023
prudký déšť 18 °C 12 °C
sobota 23. 9. déšť 15/9 °C
neděle 24. 9. zataženo 16/8 °C
pondělí 25. 9. jasno 21/10 °C

GObec

GObec