Obsah

Městské informační a kulturní středisko
 

název: Městské informační a kutlurní středisko Rokytnice v O.h.
adresa: náměstí T.G.Masaryka  č.p. 68
právní forma: organizační složka města
IČ:  00275301
DIČ: CZ00275301
vedoucí:  Ing. Vladimíra Jiroutová - vladimira.jiroutova@mu.rokytnice.cz
pracovnice: Zuzana Soběslavová - zuzana.sobeslavova@mu.rokytnice.cz    
telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail:  info-service@rokytnice.cz
web:

www.info.rokytnicevoh.cz