Obsah

Čestní občané města

Titul čestný občan města uděluje od reformy samosprávy v r. 1848 v Českých zemích zastupitelstvo města. Udělení tohoto titulu je projevem hluboké úcty k práci a zásluhám člověka, které byly vykonány pro lidskou společnost, národ nebo pro konkrétní město či obec. V letech 1862-1899, tento titul obdrželo 19 osobností, které se různým způsobem přičinili o rozkvět města.

Osoba, která tehdy čestné občanství obdržela, byla zapsána do tzv.“Zlaté knihy města„. Tato kniha se dochovala do dnešních dnů a je uložena ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou. 

V tomto století bylo po komunistickém převratu v r. 1948 uděleno občanství presidentu Gottwaldovi a tehdejšímu ministru školství Zdeňku Nejedlému. Po okupaci Československa sovětskou armádou v roce 1968 byl tento titul udělen utajeně v letech 1971-1984 celkem šestkrát, vždy některému z důstojníků sovětských okupačních vojsk z místní vojenské posádky. Tím udělování tak významného titulu ztratilo svoji historickou důstojnost a bylo hrubě zneužito k politickým cílům vládnoucí diktatury. Poslední roky jsou ve znamení snahy vrátit tomuto titulu opět jeho prestiž a důstojnost.

 

Zemřel čestný občan města Günther Wytopil     

 

Přehled doposud zjištěných udělení titulu čestný občan města Rokytnice v Orlických horách:

v r. 1862 Rudolf Petritz správce velkostatku v Rokytnici
v r. 1862 JUDr. Julius Hanisch místní rodák, advokát ve Vídni, poslanec zemského sněmu (velkou měrou se přičinil o vznik soudního okresu Rokytnice v r. 1869)
v r. 1863 Jan Pohlreich nájemce panského pivovaru v Rokytnici a nájemce statku
v r. 1864 Johann Zeidler lesní na Haničce
v r. 1867 Josef Hunke (1810-1883) místní rodák, hudební skladatel, člen carské hudební komory v Petrohradě v Rusku
v r. 1869 Dr. Eduard Herbst ministr spravedlnosti Rakouské monarchie, rytíř řádu železné koruny 1. třídy a Leopoldova řádu, poslanec zemského sněmu a říšské rady (titul obdržel za zásluhy o zřízení soudního okresu Rokytnice v r. 1869)
v r. 1869 Josef Alois Christen místní rodák, velkoobchodník v Praze, dobrodinec místního obyvatelstva, velké zásluhy o podporu školství ve městě, rekonstrukce farního kostela na náměstí v r. 1869, finanční podpora při stavbě současné radnice a další
v r. 1869 Franz Christen starosta města a předseda školského výboru v Rokytnici
v r. 1870 Johann Kolb rytíř řádu železné koruny, president c.k. krajského soudu v Hradci Králové
v r. 1875 Josef Pirka

c.k. okresní soudce v Rokytnici a soudce zemské soudní rady

v r. 1875 Franz Grossmann c.k. okresní velitel v Žamberku
v r. 1880 Franz Exner Christen obchodník, starosta města a předseda místní školské rady
v r. 1883 Anton Böhm hospodář v Neratově, zástupce okresního hejtmana v Žamberku
v r. 1883 Franz Engel vrchní učitel ve výslužbě
v r. 1888 Ferdinand Richter vrchní učitel
v r. 1894 Johann Ezer nadlesní
v r. 1898 Karel hrabě Coudenhove c.k. zemský místodržitel v Čechách
v r. 1899 Karel Ervín říšský hrabě z Nostitz - Rieneck majitel zámku a velkostatku v Rokytnici, komoří císaře Františka Josefa I.
v r. 1948 Zdeněk Nejedlý ministr školství po únoru 1948
v r. 1948 Klement Gottwald prezident Československé republiky
v r. 1971 Andrej Pavlovič Viktorov důstojník místní sovět. posádky
v r. 1971 Genadij Semjonovič Soltějev důstojník místní sovět. posádky
v r. 1971 Nikolaj Grigorjevič Harbaťuk důstojník místní sovět. posádky
v r. 1979 Alexandr Alexandrovič Tichinský důstojník místní sovět. posádky
v r. 1982 Vladimír Ivanovič Kolupajev důstojník místní sovět. posádky
v r. 1984 Alexander Igragimovič Ismailovov důstojník místní sovět. posádky
 r. 1998 Mary Louise Nelson-Kubitschke profesorka angličtiny z USA, výuka angl. jazyka na místní základní škole
v r. 1998 Dr. Marlan Nelson profesor žurnalistiky z USA, výuka angl. jazyka na místní základní škole
v r. 1998 Günther Wytopil občan SRN, rodák z Rokytnice, zaměstnanec spolkové dráhy ve výslužbě, pomoc při obnově památek ve městě a rozvoj česko-německých vztahů
v r. 2001 Jindřich Šimek akademický malíř a grafik, titul udělen „in memoriam“ za jeho významný umělecký přínos u příležitosti 100. výročí narození. Jindřich Šimek žil a pracoval část svého života v Rokytnici. Titul převzala za rodinu dcera Marta Hroníková z Prahy.