Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Místní poplatek za odpady v roce 2018

 

Sazba poplatku se nemění, zůstává ve stejné výši jako minulý rok 600,- Kč za osobu a kalendářní rok. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. 2018. Úhradu lze provést bankovním převodem na účet města 1240089379/0800, v hotovosti na finančním odboru Městského úřadu Rokytnice v O.h., případně prostřednictvím složenky na poště, vždy s uvedením čísla variabilního symbolu.

Od 1.1. 2018 došlo ke změně pravidel pro přiznání nároku na osvobození nebo úlevu od placení místních poplatků (viz. novela zákona o místních poplatcích  č. 565/1990 Sb., v platném znění). Podle novely č. 170/2017 Sb. je poplatník povinen do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení k místnímu poplatku, tuto změnu oznámit. To samé platí i v případě, kdy poplatník žádá úlevu nebo osvobození od místního poplatku – je nutné ohlásit nebo doložit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku (např. potvrzení o studiu, potvrzení o zaplacení poplatku, apod.). V případě, že tak neučiní, nárok na osvobození nebo úlevu v daném daňovém období zaniká. 

odkaz na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Obecně závazná vyhláška města Rokytnice v O.h. č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Poplatníci, kteří dosud nesplnili ohlašovací povinnosti podle ustanovení § 14a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou využít k ohlášení tyto tiskopisy: 


OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Rokytnici v Orlických horách

OHLÁŠENÍ k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba )- pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

 

Složenky na rok 2018 budou rozesílány v průběhu měsíce února a března.

 

Bližší informace k místnímu poplatku sdělí pracovnice finančního odboru Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách Marcela Rykrová na tel. 494 379 022, email: marcela.rykrova@mu.rokytnice.cz

 

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Aktuální počasí

dnes, pondělí 30. 11. 2020
zataženo 0 °C -4 °C

GObec

GObec