Obsah

Povodňová komise

Činnost:
- slouží k plnění úkolů při ochraně před povodněmi podle zákona o vodách