Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Vyjádření vedení města - Centrální vytápění v Rokytnici v Orlických horách, historie a současnost

Centrální vytápění v Rokytnici v Orlických horách.

Na Město Rokytnice v Orlických horách se obrací odběratelé tepla s žádostí o informace o centrálním vytápění v Rokytnici v O. h., proto vedení města vydává své prohlášení k historii a současné situaci centrálního vytápění ve městě.  

V devadesátých letech minulého století bylo v Rokytnici v O. h. rozhodnuto o vybudování městské teplárny, která měla zásobovat teplem velkou část Rokytnice. V kotlech teplárny, která byla nazvána Centep, bylo možno topit uhlím a dřevní štěpkou. Štěpka se v té době jevila jako velmi vhodné ekologické palivo a vše dobře fungovalo. Postupem času se situace začala měnit. Pily v okolí, které štěpku dodávaly, ukončily svoji činnost. Poté bylo společnosti ČEZ povoleno využívání štěpky v tepelných elektrárnách, začalo jí být nedostatek a došlo k jejímu zdražování. V průběhu let také kolísal odběr tepelné energie – činnost ukončil jeden z velkých odběratelů v Rokytnici - závod MTH, zateplily se panelové domy a rozvody tepla se jevily jako předimenzované. Velkým zásahem do ekonomiky provozu teplárny byla také emisní nařízení. V takto nastalé situaci připravilo v roce 2016 tehdejší vedení města s jednatelem Centepu projekt na reformu topení. V dané době se jim jevilo nejvhodnější ponechat Centepu rozvodnou síť a teplo nakupovat od firmy, která bude teplo vyrábět v pronajatých městských prostorách ve svých zařízeních. Tento návrh se z dnešního úhlu pohledu a znalosti současné situace může jevit jako ne úplně ideální, ale v té době ho podpořili všichni tehdejší zastupitelé jako nejlepší. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele tepla a výběrová komise doporučila jako vítěze společnost EKOENERGY MORAVIA s.r.o., která byla následně dodavatelem tepla schválena. V prvních letech spolupráce se objevovaly pouze menší běžné problémy ve spolupráci Centepu a EKOENERGY MORAVIA s.r.o.

Větší problémy nastaly vlivem celkové energetické krize. Výrazně rostla cena pelet a dodavatel požadoval stále vyšší cenu za dodávané teplo. Jednatel Centepu i vedení města respektovali toto navyšování ceny, zároveň se však obávali, aby nebyl překročen legislativní rámec navýšení ceny, která byla vysoutěžena ve výběrovém řízení. Schválením dodatku č. I ke smlouvě dne 08.03.2022 město v maximální možné míře vyhovělo požadavkům dodavatele tepla. Cena tepla byla navýšena o 40% a dále byla dodavateli vyplacena jednorázová finanční satisfakce spojená se zvýšenými náklady na palivo v období říjen 2021 – leden 2022 v částce 579 810,52 Kč bez DPH. Vedení města od počátku odmítalo nedůvodné navýšení ceny tepla, když prioritou města byly výhodné podmínky pro koncové odběratele. K rozhodnutí o navýšení ceny a vyplacení finanční satisfakce zpětně přispěla také změna mezinárodní situace spojená s vypuknutím války na Ukrajině, která znamenala další destabilizaci energetických trhů. Veškeré kroky město řádně konzultovalo s advokátní kanceláří se specializací na komunální sféru. Při sepisu dodatku bylo dodavateli tepla opakovaně zdůrazňováno, že další navýšení ceny tepla nebylo možné a že město usilovalo o nastavení další spolupráce v trvalém a udržitelném formátu. Přesto dodavatel tepla v rámci probíhajících jednání další finanční plnění požaduje od termínu 18.03.2022.  

V září 2022 v kotelnách docházely pelety a dodavatel EKOENERGY MORAVIA s.r.o. poprvé oznámil ukončení dodávky tepla z důvodu neschopnosti nakupovat pelety. Nastalo složité jednání. Jednatel Centepu byl schopen opatřit levnější pelety z okolí Rokytnice. Aby bylo rokytnickým občanům zajištěno teplo a teplá voda, dohodlo se, že Centep bude nadále pelety nakupovat a EKOENERGY MORAVIA bude pokračovat v dodávkách tepla za cenu 212,86 Kč za 1GJ bez vlastního nákupu pelet. Na začátku listopadu, ihned po nástupu nového starosty do funkce, navrhla společnost EKOENERGY MORAVIA s.r.o. dojednání nových smluvních podmínek. S tímto návrhem město souhlasí a má zájem na vyřešení právních vztahů. Nákupem paliva město naplnilo svůj prioritní zájem, tedy zajistit dodávky tepla a teplé užitkové vody pro koncové odběratele. Město ocenilo přístup dodavatele tepla, který si přiznal svou finanční situaci, která mu neumožňovala další nákup paliva, a topil dál. Nastavený způsob spolupráce vedení města hodnotilo jako tzv. win - win řešení, tedy řešení, z kterého profitovaly obě strany. Odstoupení od smlouvy bylo jen logickým důsledkem těchto faktických změn a znamenalo možnost pro dodavatele tepla fakturovat si nově dle skutečných nákladů a nikoli podle „fixace“ z roku 2017. Z opatrnosti znovu připomínáme, že veškeré kroky byly konzultovány s advokátní kanceláří.

Problematičtěji se však jeví navrhované podmínky a termíny. V den nástupu nového starosty do funkce (v úterý 01.11.2022) přišel návrh společnosti EKOENERGY MORAVIA  s níže uvedenými možnostmi. Pod pohrůžkou ukončení dodávek tepla požadovala EKOENERGY MORAVIA s.r.o. rozhodnutí o svých požadavcích nejpozději do pátku 04.11.2022.                                                                              Z důvodu složitosti problému se tento termínový požadavek jeví jako zcela nekorektní a neodpovídá dohodě s dodavatelem z 29.09.2022.  


Prvním návrhem od EKOENERGY MORAVIA s.r.o je uzavření překlenovací smlouvy na stávající stav, s cenou pro EKOENERGY MORAVIA s.r.o. 386 Kč za 1GJ (cena bez DPH) a bez nákupu pelet. Ani v dopise ani při osobním jednání nebylo firmou EKOENERGY MORAVIA s.r.o. navýšení za jeden měsíc o 173 Kč uspokojivě vysvětleno. Argumentem bylo pouze to, že se vše zdražuje. Stále byl zdůrazňován růst cen pelet, které ovšem plně hradí město a pro firmu EKOENERGY MORAVIA s.r.o. se tím náklady na provoz nezvyšují. Kompromisním návrhem od města byla cena pro dodavatele do 300 Kč za 1GJ, který však nebyl akceptován.

 Dalším návrhem od EKOENERGY MORAVIA s.r.o. byla možnost odkupu zařízení ve vlastnictví EKOENERGY MORAVIA s.r.o. za těchto podmínek:
a) Cena technologie kotelen – 5.310.211 Kč
b) Cena stavebních prací – 1.300.760 Kč

c)  Zmařený zisk – 1.650.000 Kč
d) Zmařený zisk za poslední dva roky - 2.216.400 Kč
e) Zmařené zelené bonusy – 6.655.000 Kč
Celková výše je 17.132.371 Kč, všechny ceny jsou bez DPH. (Údaje a) – e) jsou přesně opsány z návrhu dodavatele.)

Učinit rozhodnutí o nákupu zařízení v této částce není v kompetenci starosty ani rady města a už vůbec ne za 4 dny.

Další podmínkou k nepřerušení dodávek tepla bylo uhrazení částky 518 908 Kč za spotřebované palivo v dřívějších dobách. Výše uvedené částky požadovalo EKOENERGY MORAVIA s.r.o. proplatit nejpozději do 07.11.2022, tedy necelý týden po vznesení požadavku. Město hospodaří s veřejnými prostředky a rozhodování o jejich využití podléhá přesně daným zásadám, proto starosta ani rada města v tomto rozsahu a termínech nemohli všem požadavkům vyhovět.

Dne 08.11.2022 bylo z důvodu obnovení dodávek tepla svoláno pracovní jednání zastupitelů a zástupců společnosti EKOENERGY MORAVIA s.r.o. za účasti předsedů SVJ. Většina zastupitelů ve věci zaujala pragmatický přístup, kdy hlavní prioritou bylo zajistit dodávky tepla pro koncové odběratele, a vyjádřila podporu realizaci zákonných požadavků dodavatele tepla. V případě požadavků, o jejichž zákonnosti měli zastupitelé pochybnost, bylo po dohodě stran rozhodnuto, že budou předloženy k posouzení nezávislé právnické firmě.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že i přes velmi obtížnou vyjednávací pozici vedení města usilovně pracuje na vyjednání co nejlepších podmínek dodávek tepla pro koncové uživatele.

Pro toto úsilí potřebuje i podporu a pochopení veřejnosti a všech zastupitelů, protože žádný jednotlivý zastupitel – spasitel tuto obtížnou situaci nevyřešil a nevyřeší.

 

 

za vedení města Ing. Luboš Michalec, starosta

Přílohy

vyjádření

Vyjádření města - centrální vytápění Centep.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,73 kB
Datum vložení: 15. 11. 2022 8:37
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2022 8:41
Autor: Jana Gärtnerová

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 7 °C
neděle 19. 5. déšť 19/9 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/8 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 20/11 °C

GObec

GObec