Rokytnice v Orlických horách
Rokytnice v Orlických horách

Aktuálně - Informace z MěÚ

Zobrazeno 351-400 ze 418

Vybírání daňových přiznání - Finanční úřad Rychnov nad Kněžnou

Datum: 14. 2. 2018

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou informuje občany, že ve středu dne 28. 3. 2018 v době od 8,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 16,00 hodin bude vybírat daňová přiznání daně z příjmů fyzických osob v prostorách Městského úřadu v Rokytnici v Orlických horách.

Pracovní doba na Poště v Rokytnici v Orlických horách

Datum: 9. 2. 2018

Pracovní doba na poště.

Ztratila se fena labradora křížená s pitbulem

Datum: 8. 2. 2018

V úterý 6.2.2018 se zaběhla fena labradora x pitbul. Barva černá. Vzhled pitbula, povaha labradora. Je jí 8 let a slyší na jméno Engie (Endží).
Utekla v Rybné nad Zdobnicí paní Rousové tel. 608 726 073

Velikonoční výstava v Častolovicích

Datum: 8. 2. 2018

Ve dnech 23. – 25. března 2018 pořádá ZO ČZS Častolovice ve spolupráci s ÚS ČZS Rychnov nad Kn. a Městysem Častolovice jarní výstavu v Častolovicích pod názvem „Velikonoce – svátky jara“ Více informací v přiložených souborech.

Omluva občanům od společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.

Datum: 4. 1. 2018

Dne 28. 12. 2017 proběhl pytlový svoz plastů. Bohužel měla posádka problém s načítáním některých čárových kódů na pytlích, a tudíž se cca 40 ks pytlů nepodařilo načíst. Tímto se společnost EKOLA České Libchavy omlouvá za potíže s tím spojené.
Společnost děkuje všem obyvatelům za pochopení.

Udílení Ceny kvality v sociální péči pro rok 2017

Datum: 29. 11. 2017

Udílení Ceny kvality v sociální péči pro rok 2017 - Čestné uznání pro Pečovatelskou službu Rokytnice v Orlických horách. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Volba prezidenta České republiky 2018

Datum: 13. 11. 2017

Volba prezidenta České republiky 2018.

Nález svazku klíčů

Datum: 31. 10. 2017

Minulý týden byl na náměstí nalezen větší svazek klíčů včetně klíče od automobilu. Klíče jsou uloženy na podatelně MěÚ.

Nalezený černý kříženec - pes

Datum: 8. 9. 2017

Ve středu 6. 9. a ve čtvrtek 7. 9. se na Panském Poli zdržoval černý kříženec labradora. V pátek byl umístěn do útulku Klečkov. Pokud někdo postrádáte psa, volejte na telefon 774 881 973 - paní Repová.

Společnost RokMED informuje občany o možnostech očkování proti sezónní chřipce

Datum: 7. 9. 2017

RokMED s.r.o. informuje občany o možnostech očkování proti sezónní chřipce. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Datum: 8. 8. 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje informuje občany

Datum: 4. 8. 2017

Nová výzva na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II.

Informační centrum roku

Datum: 26. 7. 2017

Podpořte rokytnické informační centrum a hlasujte pro informační centrum roku na webových stránkách www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku

Kancelář správy bytového a nebytového fondu

Datum: 26. 7. 2017

Správa bytového a nebytového fondu oznamuje všem nájemníkům bytů a nebytových prostor, že kancelář je od 27. 7. 2017 přestěhovaná do nového prostoru bývalé České spořitelny. 

Nové opatření na Sběrném dvoře odpadů

Datum: 19. 7. 2017

Společnost EKOLA České Libchavy s.r.o., která je provozovatelem Sběrného dvora odpadů, informuje občany o umístění nového značení u vjezdu na Sběrný dvůr. Nové značení je umístěno v příloze této zprávy. Žádáme všechny návštěvníky Sběrného dvora, aby respektovali uvedené značení. Věříme, že toto opatření povede ke zlepšení provozu Sběrného dvora.

Informace o organizačních změnách na Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách

Datum: 14. 6. 2017

S platností od 1. února 2017 došlo k organizačním změnám v personálním obsazení na Městském úřadu Rokytnice v Orlických horách. V případě nepřítomnosti matrikářky bude její zástup zajišťován jen v nezbytně nutné míře. Z tohoto důvodu prosíme občany, aby své záležitosti týkající se matriky a evidence obyvatel tj. sjednávání žádostí o uzavření manželství, žádosti o změnu příjmení a jména, přihlašování osob k trvalému pobytu a další si předem domluvili přímo s matrikářkou Soňou Rűckerovou na tel. č. 494379026 nebo na e-mailu: sona.ruckerova@mu.rokytnice.cz .
Děkujeme za pochopení.


Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ

Nález mobilního telefonu

Datum: 8. 6. 2017

Ve čtvrtek dne 8. 6. 2017 v ranních hodinách byl nalezen mobilní telefon, který je uložený na podatelně Městského úřadu v Rokytnici v O.h. Nález bude uložen po dobu tří let.

Ochrana zvířat při sklizních a sečích

Datum: 19. 5. 2017

Státní zemědělský intervenční fond upozorňuje občany o zákonné povinnosti informovat uživatele honiteb před sečí pozemku.Více v přiloženém letáku.

Kódy na žluté pytle pro pytlový svoz plastů.

Datum: 21. 4. 2017

Informujeme občany, kteří jsou zapojeni do pytlového svozu plastů, že došlo k úpravě štítků s kódem na žluté pytle pro svoz plastů. Nové štítky již obsahují QR kód. Štítky s umístěným čárovým kódem jsou stále platné a budou obyvatelům normálně načítány dál.

Nádoby na použité oleje rostlinného původu z domácností

Datum: 20. 1. 2017

Rozmístění nádob na použité oleje rostlinného původu z domácností. Více informací v přiloženém letáčku.

Otevření lékárny v Rokytnici v Orlických horách

Datum: 16. 1. 2017

V pondělí 16. ledna 2017 se opět po krátké přestávce otevře lékárna v Rokytnici. Jak městský úřad informovala Mgr. Adámková, nová provozovatelka lékárny, bude otevřena v pondělí od 8.15 h do 17 h a od úterý do pátku od 8.15 h do 15.15 hodin bez jakékoliv polední přestávky. Jedná se prozatím o testovací pracovní dobu, která se může měnit. Současně budou zahájena jednání o pronájmu prostor po České spořitelně na náměstí TGM, kam by se měla lékárna v průběhu roku 2017 přestěhovat. Město Rokytnice již prostory, kde sídlila banka odkoupila do svého vlastnictví.

Správa bytového a nebytového fondu oznamuje nájemníkům bytů a nebytových prostor.

Datum: 19. 12. 2016

Pracovní doba od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016.

Omluva občanům města od společnosti Ekola České Libchavy s.r.o.

Datum: 16. 12. 2016

Pytlový svoz plastů dne 1. 12. 2016.

Omezení provozní doby na Poště v Rokytnici v O.h. v pátek 16. 12. 2016

Datum: 14. 12. 2016

Oznamujeme, že z provozních důvodů bude v pátek 16. 12. 2016 na Poště v Rokytnici v O.h. otevřeno pouze od 8,00 do 11,30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

V pátek 25. 11. 2016 se našel pes.

Datum: 2. 12. 2016

V pátek 25. 11. 2016 se našel pes, který pobíhal mezi obcemi Prorubky a Kačerov.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v O. h.

Datum: 16. 11. 2016

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v O. h. se koná 21.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Změny v provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé v Rokytnici v Orlických horách v měsíci listopadu 2016

Datum: 3. 11. 2016

Změna provozní doby ordinace praktického lékaře pro dospělé v měsíci listopadu 2016.

Změna pracovní doby na poště v Rokytnici v Orlických horách

Datum: 31. 10. 2016

Od 1. 11. 2016 bude změněna pracovní doba na poště v Rokytnici v Orlických horách.

Slavnostní předání Ceny města za rok 2015

Datum: 11. 10. 2016

Dne 19. 10. 2016 v 16.00 hodin se uskuteční slavnostní předání Ceny města za rok 2015 paní Ivaně Novákové v obřadní síni Města Rokytnice v Orlických horách. Udělení této ceny města bylo schváleno 13. 6. 2016 Zastupitelstvem města Rokytnice v Orlických horách za její vynikající tvořivou práci v oblasti umělecké a publikační a za propagaci města po celém území ČR.

Obecně prospěšná společnost Tylfoservis Hradec Králové informuje o celostátní sbírce „Bílá pastelka“

Datum: 4. 10. 2016

Obecně prospěšná společnost Tylfoservis Hradec Králové informuje o celostátní sbírce „Bílá pastelka“, která proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole dne 12. 10. 2016 v době od 8 do 19 hodin.

V pondělí 3. října byl nalezen klíč od osobního automobilu v ulici 5. května.

Datum: 4. 10. 2016

V pondělí 3. října byl nalezen klíč od osobního automobilu v ulici 5. května v Rokytnici v Orlických horách. Klíč je uložen na podatelně Městského úřadu.

Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu od 10 kW do 300 kW

Datum: 29. 9. 2016

Informace o povinné kontrole spalovacího zdroje na tuhá paliva, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění o výkonu od 10 kW do 300 kW.

Dětská ordinace MUDr. Remešové

Datum: 29. 9. 2016

V pátek 7. 10. 2016 bude v ordinaci MUDr. Aleny Remešové přítomna pouze sestra od 7,30 do 10,30 hod. Zástup MUDr. Julie Tichá, poliklinika Rychnov nad Kněžnou.

Informace k vydávání přihlašovacích údajů do systému EET

Datum: 22. 9. 2016

Územní pracoviště finančních úřadů vydávají přihlašovací údaje pro přihlášení se do systému elektronické evidence tržeb

Dětská nebo zdravotní sestra

Datum: 22. 9. 2016

MUDr. Alena Remešová hledá do dětské ordinace v Rokytnici v O.h., Deštném v O.h. a Olešnici dětskou nebo zdravotní sestru. Nástup možný od 1.1.2017. Informace u MUDr. Remešové na mobilu č. 737 726 339, e-mail: alena.remesova@centrum.cz

Nutnost oznámení o konání kulturních a společenských akcí, které mohou narušovat dobu nočního klidu.

Datum: 21. 9. 2016

Nutnost oznámení o konání kulturních a společenských akcí, které mohou narušovat dobu nočního klidu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce úředníka MěÚ Rokytnice v O. h. na pozici asistent/asistentka starosty

Datum: 5. 9. 2016

.

Vymezení neplacené plochy pro umístění volebních letáků

Datum: 31. 8. 2016

politických stran a hnutí - výlepová plocha v Horské ulici u mateřské školy. Není dovoleno připevňovat letáky kovovými sponami, kde hrozí poškození desky. Dovolujeme si požádat o přiměřenost, aby mohlo této nabídky využít více zájemců o volební prezentaci. Děkujeme!

VÝKUP JABLEK

Datum: 29. 8. 2016

VÝKUP JABLEK V ROKYTNICI se uskuteční od soboty 3.září ve Sběrném dvoře v Rokytnici v Orl. h.

Společnost Recycling - kovové odpady a.s.

Datum: 23. 8. 2016

oznamuje, že od čtvrtka 25. 8. 2016 je na Sběrném dvoře v Rokytnici v O.h. opět zahájen výkup druhotných surovin.

Sanace domu na náměstí T.G.Masaryka č.p. 72

Datum: 31. 7. 2016

.

Informace Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou

Datum: 12. 7. 2016

.

Nabídka párty stanu - Anenská pouť

Datum: 4. 7. 2016

.

Den bez mrtvých na silnicích

Datum: 16. 6. 2016

Letos je vyhlášen již 3. ročník akce "Den bez mrtvých na silnicích". Nehody a úmrtí jsou následkem požití alkoholu, drog, bezohlednosti, nedodržování silničních předpisů a podobně. Proto se město Rokytnice též připojuje a 18. červen jako Den bez mrtvých na silnicích podporuje.

Změna dopravního značení na náměstí T.G.Masaryka v Rokytnici v Orl. h.

Změna dopravního značení na náměstí T.G.Masaryka v Rokytnici v Orl. h.

Datum: 1. 6. 2016

Vzhledem k neutěšené dopravní situaci v prostoru severní části náměstí přistoupila rada města ke změně dopravního značení v této části náměstí. Důvodem je výrazná bezohlednost řidičů motorových vozidel, kteří nerespektují zvýšený počet chodců, pohybující se v této části náměstí. Nově bude nyní tato část sloužit především chodcům. Oboustranně bylo umístěno před domem čp. 5 (Penzion Rampušák) a z druhé strany před domem čp.11 dopravní značení č. B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Mimo zásobování v době od 6,00 do 18,00 hodin“.

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje

Datum: 5. 5. 2016

Ve čtvrtek 5. května navštívil Rokytnici hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc. Po krátkém uvítání na radnici si prohlédl muzejní expozici v Sýpce, kde Kraj plánuje v letošním a příštím roce podpořit výrobu sedmi modelů historických staveb jako jsou například papírna, hamr, mlýn nebo těžební štola, čímž bude expozice budovaná od r. 2013 prakticky dokončena.

Oznámení -nález psa

Datum: 2. 4. 2016

.

Kotlíkové dotace nové generace - dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění pro rodinné domky

Datum: 1. 12. 2015

.

Zvoleno vedení města

Zvoleno vedení města

Datum: 4. 11. 2014

Dne 4.11.2014 bylo na ustavujícím veřejném zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách zvoleno vedení města. Starostou se stal pan Petr Hudousek a místostarostou byl zvolen pan Petr Mareš. Pětičlennou radu města doplní paní Ing. Šárka Rozsívalová, paní Eva Tuhárská a pan Mgr. Zdeněk Dušek.

Jednání zástupců Královéhradeckého kraje, Českých drah, SŽDC a zástupců obcí na trati 023

Datum: 22. 8. 2014

V pátek 22.8. proběhlo na radnici v Rokytnici jednání zástupců Královéhradeckého kraje, Českých drah, Správy železniční dopravní cesty se zástupci obcí na trati 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v O.h. Tématem jednání byla příprava nového jízdního řádu osobní železniční dopravy na rok 2015. Jednání probíhala v konstruktivním duchu, kdy se podařilo zastavit další omezování dopravy na této trati a naopak se pracuje na dalším rozšíření možností dopravního spojení a u některých spojů i zkrácení jízdní doby. Přinášíme pracovní návrh nového JŘ včetně zápisu z tohoto jednání.

Zobrazeno 351-400 ze 418

Informace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Rozklikávací rozpočet

rozpočet

Záchranný kruh

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální teplota

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, středa 28. 2. 2024
zataženo 9 °C 7 °C
čtvrtek 29. 2. zataženo 12/7 °C
pátek 1. 3. zataženo 9/6 °C
sobota 2. 3. zataženo 9/5 °C

GObec

GObec