Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS.
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2020

Leden 2020 Staženo: 94x

Únor 2020 Staženo: 4x

Rok 2019

Leden 2019 Staženo: 312x

Únor 2019 Staženo: 347x

Březen 2019 Staženo: 216x

Duben 2019 Staženo: 212x

Květen 2019 Staženo: 247x

Červen 2019 Staženo: 280x

Červenec - srpen 2019 Staženo: 262x

Září 2019 Staženo: 182x

Říjen 2019 Staženo: 148x

Listopad 2019 Staženo: 131x

Prosinec 2019 Staženo: 82x

Rok 2018

Leden 2018 Staženo: 677x

Únor 2018 Staženo: 614x

Březen 2018 Staženo: 522x

Duben 2018 Staženo: 805x

Říjen 2018 Staženo: 625x

Prosinec 2018 Staženo: 491x

Květen 2018 Staženo: 382x

Stránka