Obsah

Římskokatolická farnost Rokytnice

Farnost Rokytnice patří do Rychnovského vikariátu a Královéhradecké diecéze. V čele farnosti stojí duchovní administrátor (kněz), který má okolo sebe poradní sbor farnosti nazývaný Pastorační rada farnosti, tu tvoří farníci, kteří byli do tohoto sboru zvoleni nebo jmenováni knězem. Ve farnosti také pracuje tříčlenná Ekonomická rada farnosti, kterou jmenuje přímo kněz.

Adresa ŘK farního úřadu v Rokytnici v O. h.:
Římskokatolický farní úřad
náměstí Jindřicha Šimka 2
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČ: 60884428
e-mail: farnostrokytnice@centrum.cz
tel.: 00420 491 616 914  ( VoIP ), +420
736 247 541

Duchovní správce farnosti Rokytnice v Orl. horách (kněz):
Mgr. Tomáš Kvasnička

který současně vykonává duchovního administrátora v okolních obcích (Kačerov, Nebeská Rybná, Pěčín, Říčky v Orlických horách, Zdobnice).
 

Pořad bohoslužeb:

Sobota 16:00 hodin - kostel sv. Kateřiny v Kačerově (pouze v letním období dle aktual. ohlášek)
  18:00 hodin - kostel Nejsvětější Trojice v Říčkách
     
Neděle 08:30 hodin - kostel sv. Jana Křtitele v Pěčíně
  10:00 hodin - farní kostel  Všech Svatých na náměstí T. G. Masaryka
  11:30 hodin - kaple Panny Marie Královny v Souvlastním
     
Středa 18:00 hodin - Rokytnice
     
Pátek 18:00 hodin - Rokytnice


Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena.

Aktuální pořad bohoslužeb, informace z farnosti a připravované akce najdete na www.facebook.com/rkfrok  

Další informace naleznete přímo na webu farnosti: http://rokytnicefarnost.cz/

Fotky z konaných akcí je možno nalézt na http://farnostrokytnice.rajce.idnes.cz/