Obsah

Informace k přijímání žádostí o změnu územního plánu

Typ: ostatní
Stanovení termínu ukončení přijímání žádostí

Město Rokytnice v Orlických horách, usnesením Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne  11. 09. 2017 číslo usnesení ZM/18/133/2017/IX,  rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu Rokytnice v Orlických horách.

Město Rokytnice v Orlických horách sděluje veřejnosti, že je možno podávat návrhy obsahu změny územního plánu,  tj. navrhovat změny využití ploch na území obce v rámci této změny územního plánu,  nejpozději do 31. 03. 2019.

Město Rokytnice v Orlických horách rovněž sděluje veřejnosti, že do projednávané změny č. 1 územního plánu Rokytnice v Orlických horách budou zahrnuty žádosti, které obdrží Městský úřad Rokytnice v Orlických horách  do výše uvedeného dne zároveň se souhlasem žadatelů, že uhradí podíl na nákladech změny územního plánu. Úhrada bude stanovena v částce, která se bude rovnat podílu celkové částky nákladů dělené počtem žadatelů.


Vytvořeno: 27. 2. 2019
Poslední aktualizace: 27. 2. 2019 08:29
Autor: Magdaléna Musilová