Obsah

Zpět

Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken a dveří v č. p. 68 (Dům služeb) na náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách

dodatek č. 1 smlouvy o dílo

smlouva o dílo

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

protokol o posouzení kvalifikace

protokol otevírání obálek

Důležité informace pro uchazeče !

Nová okna a výlohy se osadí do líce stávající vnější fasády. Vnitřní špaleta se zednicky upraví našikmo po celé hloubce špalety na její vnitřní hranu. 

Povinná prohlídka místa plnění dne 25. 7. 2017 pro uchazeče zůstává.

Výzva k podání nabídek

příloha č. 1 - krycí list nabídky

příloha č. 2 - návrh smlouvy o dílo

příloha č. 3 - čestné prohlášení

příloha č. 4 - zadávací a technická dokumentace

příloha č. 5 - fotodokumentace

vizualizace

Vyvěšeno: 11. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jana Gärtnerová

Zpět