Obsah

Veřejné zakázky

Výběrová řízení v režimu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek najdete na našem profilu zadavatele na webových stránkách Portálu pro vhodné uveřejnění:   
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00275301


2018 - Výběrová řízení

2017 - Výběrová řízení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka osobního automobilu pro Pečovatelskou službu07.12.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken ve Školní jídelně v Rokytnici v Orlických horách - 3. etapa12.09.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Vyhotovení Strategického plánu rozvoje města Rokytnice v Orlických horách31.08.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Rekonstrukce dámských WC na tvrzi Hanička31.08.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken a dveří v č. p. 68 (Dům služeb) na náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách11.07.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken a dveří v domě s Pečovatelskou službou v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa11.07.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Sadové úpravy na Urnovém háji v Rokytnici v Orlických horách27.06.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Rekonstrukce veřejných WC na autobusovém nádraží27.06.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Pronájem, dodávka a montáž bytových Integrovaných rozdělovačů topných nákladů26.04.2017
Výběrové řízení (v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických horách26.04.2017
Výběrové řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek "Dodávky tepla pro kompletní optimalizaci CZT Rokytnice v Orlických horách"27.03.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Rekonstrukce pánských WC na tvrzi Hanička22.03.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Odvlhčení a odvodnění vnějšího zdiva kaple sv. Anny v Rokytnici v Orlických horách13.03.2017
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výroba modelů pro Muzeum Orlických hor v rámci projektu Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách15.02.2017

2016-Výběrová řízení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení pro akci Revitalizace sídliště U Nádraží v Rokytnici v Orlických horách28.11.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Rekonstrukce oplocení na Urnovém háji12.10.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení pro akci Revitalizace sídliště U Nádraží v Rokytnici v Orlických horách - výběrové řízení se ruší11.10.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka zahradního rideru s žacím ústrojím04.10.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken na bytovém domě č. p. 72 na nám. T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách - 1. etapa12.07.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Přístupový chodník do Dolního Sídliště v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa04.07.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Regenerace městské části zámeckého parku v Rokytnici v Orlických horách - 1. etapa - II - nově vypsané29.06.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Sanace zvýšené vlhkosti bytového domu č. p. 72 včetně rekonstrukce kanalizace a chodníku na náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách29.06.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Nátěr střešní krytiny na objektu č. p. 303 v Rokytnici v Orlických horách27.05.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken v budově školní jídelny a ubytovny v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa17.05.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výběr dodavatele služeb telefonního operátora od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018 pro Město Rokytnici v Orlických horách (mobilní a pevné linky)07.04.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Regenerace městské části zámeckého parku v Rokytnici v Orlických horách - 1.etapa - zrušené10.02.2016

2016-Poptávky (stavební práce, dodávky a služby do 100.000,- Kč bez DPH)

2015-Poptávky (stavební práce, dodávky a služby do 100.000,- Kč bez DPH)

2015-Výběrová řízení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Přírodní hřiště při MŠ Rokytnice v Orlických horách II05.04.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách II28.01.2016
Výběrové řízení (v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - zjednodušené podlimitní řízení) Přírodní hřiště při MŠ Rokytnice v Orlických horách - Veškeré dokumenty k tomuto výběrovému řízení najdete na výše uvedeném odkazu Portálu pro vhodné 31.12.2015
Výběrové řízení (v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - zjednodušené podlimitní řízení) Nakládání s komunálním odpadem ve Městě Rokytnice v Orlických horách - Veškeré dokumenty k tomuto výběrovému řízení najdete na výše uvedeném odkazu Po31.12.2015
Výběrové řízení (v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky) Modernizace integrovaného záchranného systému Orlických a Bystřických hor v souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru - dodávka31.12.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Přístupový chodník u č. p. 233 a 234 v Dolním sídlišti v Rokytnici v Orlických horách24.11.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výkon funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení § 37 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)05.11.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka osobního automobilu pro Muzeum Pevnost Hanička - výběrové řízení bylo zrušeno21.10.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken na budově Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách - výběrové řízení bylo zrušeno21.10.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Správa informačních technologií Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách07.10.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Zimní údržba komunikací Rokytnice v Orlických horách, k. ú. Nebeská Rybná06.10.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Obnova živičného krytu v části ulice J. V. Sládka v Rokytnici v Orlických horách21.09.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Obnova Mariánského sloupu na náměstí T. G. Masaryka v Rokytnici v Orlických horách14.07.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Čištění a výměna PVC krytiny v budově Základní školy v Rokytnici v Orlických horách25.06.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken v bytovém domě č.p. 369 (lokalita Severák) v Rokytnici v O.h.25.06.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka osobního automobilu02.06.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Zhotovení průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku Města Rokytnice v Orlických horách - 2. etapa28.05.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka zahradního traktoru pro Město Rokytnici v Orlických horách27.04.2015
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka vodoinstalace na pískovcové vodní kašně v Rokytnici v O.h.25.03.2015

2014

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výběrové řízení (v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici v Rokytnici v Orlických horách - Veškeré dokumenty k tomuto výběrovému řízení najdete na výše uvedeném odkazu Portálu pro vhodné uveřejnění31.12.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Pronájem, dodávka a montáž bytových vodoměrů na studenou vodu s radiovým odečtem03.12.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka kotle bez násypky na Městský úřad v Rokytnici v Orlických horách01.12.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Poskytnutí revolvingového a dlouhodobého úvěru na průběžné financování a dofinancování investiční akce Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici v Rokytnici v O.h.07.10.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Oprava omítek objekt S 76 tvrze Hanička10.09.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka osobního automobilu08.09.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Úprava pro změnu užívání v části 3. NP č. p. 4 v Rokytnici v Orlických horách08.09.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Odvlhčení suterénního zdiva bytového domu č. p. 233 a 234 v Rokytnici v Orlických horách03.09.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Zhotovení průkazů energetické náročnosti na budovy v majetku Města Rokytnice v Orlických horách19.08.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Oprava střechy objektu chráněných dílen Rokytnice v Orlických horách19.08.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách - 2. etapa27.06.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Obnova pískovcové vodní kašny na náměstí TGM v Rokytnici v Orlických horách13.06.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výběr dodavatele služeb telefonního operátora od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016 pro město Rokytnici v Orlických horách (mobilní a pevné linky)13.06.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Odběratel surovin z pláště budovy a teplárenského zařízení ve vnitřních prostorách objektu bývalé kotelny K3 v Rokytnici v Orlických horách06.05.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Úprava pro změnu užívání prostor pro chráněné dílny ve 2. NP budovy bez č. p. nebo č. ev. na stavební parcele č. 595 v k. ú. Rokytnice v Orlických horách31.03.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dokumentace pro výrobu modelů pro Muzeum Orlických hor v rámci projektu Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice - zrušené26.02.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Technický dozor a koordinátor BOZP pro projekt: Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici v Rokytnici v Orlických horách24.02.2014

2013

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) - 3. etapa obnovy střechy bývalé výtopny lokomotiv v Rokytnici v Orlických horách08.03.2016
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Sýpka - muzeum Orlických hor - dodávka projekčního software a kamer pro systém interaktivních podlah20.01.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka tiskovin pro publicitu projektu Obnova bývalé sýpky v Rokytnici v Orlických horách pro umístění stálé muzejní expozice20.01.2014
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Projektová dokumentace pro provedení stavby: Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici15.01.2014
Výběrové řízení ( v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ) Pořízení univerzálního stroje pro snížení prašnosti na komunikacích města Rokytnice v Orlických horách veškeré dokumenty naleznete na výše uvedeném odkazu Portálu pro vhodné uveřejn31.12.2013
Výběrové řízení ( v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ) Nakládání s komunálním odpadem ve městě Rokytnici v Orlických horách - veškeré dokumenty naleznete na výše uvedeném odkazu Portálu pro vhodné uveřejnění31.12.2013
Výběrové řízení (v režimu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ v Rokytnici v O.h. - veškeré dokumenty naleznete na výše uvedeném odkazu Portálu pro vhodné uveřejnění31.12.2013
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Sýpka - muzeum Orlických hor - dodávka reliéfní plastické mapy Orlických hor09.12.2013
Výběrové řízení( mimo režim zákona ) Projektová dokumentace pro provedení stavby : Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ v Rokytnici v O. .h - nově vypsané16.10.2013
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Dodávka nádob na tříděný odpad pro město Rokytnici v Orlických horách02.10.2013
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) o veřejných zakázkách Výtvarné řešení expozice Muzea Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách16.09.2013
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken v budově školní jídelny a ubytovny v Rokytnici v Orlických horách - 1. etapa12.09.2013
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) Tvorba a dodávka interaktivní multimediální encyklopedie Orlických hor09.09.2013
Výběrové řízení v režimu ZVZ Audiovizuální prezentace expozice muzea Orlických hor02.09.2013
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) Sýpka - muzeum Orlických hor- dodávka expozice dle výtvarného řešení20.08.2013
Výběrové řízení ( mimo režim zákona )Software - aplikace pro informační kiosky a pracovní stoly muzejní expozice20.08.2013
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Výměna oken v bytovém domě č. p. 233 a 234 na Dolním Sídlišti v Rokytnici v Orlických horách12.08.2013
Výběrové řízení (mimo režim zákona) Revitalizace vstupní expozice Muzeum Pevnost Hanička Rokytnice v Orlických horách16.07.2013
Výběrové řízení( mimo režim zákona ) Projektová dokumentace pro provedení stavby : Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ v Rokytnici v O. h. - zrušené28.05.2013
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) o veřejných zakázkách Výměna oken v bytovém domě č.p. 303 v Rokytnici v Orlických horách10.05.2013
Výběrové řízení (mimo režim zákona) 3. etapa obnovy střechy bývalé výtopny lokomotiv v Rokytnici v Orlických horách26.02.2013

2012

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) o veřejných zakázkách Zimní údržba komunikací Rokytnice v Orlických horách, k.ú. Nebeská Rybná04.12.2012
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) o veřejných zakázkách Oprava teplovodu do Hasičské zbrojnice v Rokytnici v O.h. a dodávka topenářského materiálu27.09.2012
Výběrové žízení ( mimo režim zákona o veřejných zakázkách ) Dřevěné stojany pro instalaci tabulí naučné stezky Opevnění Rokytnicka včetně osazení05.09.2012
Výběrové řízení ( mimo režim zákona o veřejných zakázkách ) Dodávka serveru pro Městský úřad v Rokytnici v Orlických horách23.08.2012
Výběrové řízení ( mimo režim zákona ) Poskytnutí služeb - úvěr na financování akce Dodávka komunálního traktoru s čelním nakladačem a sněžnou frézou23.08.2012
Výběrové řízení (mimo režim zákona o veřejných zakázkách) - Instalace obkladu v severní části chodby 1. NP Mateřské školy v Rokytnici v Orl. horách13.08.2012
Výběrové řízení ( v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ) Dodávka komunálního traktoru s čelním nakladačem a sněžnou frézou25.06.2012
Výběrové řízení ( mimo režim zákona o veřejných zakázkách) Výkon funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení § 37 zákona č.289/1995 Sb., o lesích30.03.2012
Výběrové řízení ( mimo režim zákona o veřejných zakázkách ) - Bezbariérový přístup do Zdravotního střediska v Rokytnici v Orlických horách včetně revitalizace zeleně23.02.2012
Výběrové řízení (mimo režim zákona o veřejných zakázkách) - Správa informačních technologií Městského úřadu Rokytnice v Orl. horách10.01.2012
Výběrové řízení ( mimo režim zákona o veřejných zakázkách ) 2. etapa obnovy střechy bývalé výtopny lokomotiv v Rokytnici v Orlických horách26.03.2010

2011