Obsah

Zpět

Záměr pronajmout část nemovitosti komína ve výšce 49 m od paty komína a část pozemků parc. č. st. 604 a 730/17 v k. ú. Rokytnice v Orl. h.

Vyvěšeno: 3. 4. 2018

Datum sejmutí: 19. 4. 2018

Zodpovídá: Veronika Vošlajerová

Zpět