Obsah

Zpět

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Rekonstrukce NN za kNN Orlické Záhoří střed obce IE-12-2005997

Vyvěšeno: 31. 8. 2017

Datum sejmutí: 20. 9. 2017

Zodpovídá: Veronika Vošlajerová

Zpět