Obsah

Zpět

Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice MK na pozemcích č. parc. 1013/2, 261/3, 956/1 a 258/2 v k. ú. Rokytnice v Orl. h.

Vyvěšeno: 4. 5. 2017

Datum sejmutí: 22. 5. 2017

Zodpovídá: Veronika Vošlajerová

Zpět