Obsah

Zpět

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a počtu prostorů pro úpravu hlasovacích lístků a jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Volba prezidenta České republiky

Vyvěšeno: 13. 11. 2017

Datum sejmutí: 29. 1. 2018

Zodpovídá: Veronika Vošlajerová

Zpět