Obsah

Zpět

Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkových úřad k propachtování/pronájmu

Vyvěšeno: 2. 5. 2018

Datum sejmutí: 4. 6. 2018

Zodpovídá: Veronika Vošlajerová

Zpět