Obsah

Zpět

Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Rokytnice v Orl. h. a obcí Slatina nad Zdobnicí

Vyvěšeno: 2. 3. 2018

Datum sejmutí: 19. 3. 2018

Zodpovídá: Veronika Vošlajerová

Zpět