Obsah

Zpět

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 2. 2018

Vyvěšeno: 2. 3. 2018

Datum sejmutí: 1. 6. 2018

Zodpovídá: Veronika Vošlajerová

Zpět