Obsah

Úřední deska


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Dražební vyhláška na movité věci - Rokytnické strojírny, a. s.04.10.201720.10.2017
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby - II. etapa optimalizace CZT v Rokytnici v Orlických horách - umístění třech kontejnerových kotelen KB 1, KB 2, KB 303.10.201723.10.2017
Záměr pronajmout nebo propachtovat nemovitý majetek - p. č. 717/1 a p. č. 5/2 v k. ú. Rokytnice v Orlických horách02.10.201719.10.2017
Vyhláška - určení data úmrtí pana Josefa Seiberta02.10.201703.11.2017
Oznámení o uložení nalezené věci - mobilní telefon27.09.201727.11.2017
Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici II/319 v Rokytnici v Orl. h. a Bartošovicích v Orl. h. z důvodu opravy silnice II/319 v době od 2.10.2017 do 29.10.201727.09.201730.10.2017
Oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 201722.09.201723.10.2017
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů20.09.201716.11.2017
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 8. 201715.09.201720.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a jmenování zapisovatele okrskové volební komise-Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 201718.08.201723.10.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků-Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 201718.08.201723.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 201718.08.201723.10.2017
Umístění úřední desky, ID datové schránky města Rokytnice v Orlických horách11.01.2013

Rozpočet

Závěrečný účet

Veřejnoprávní smlouvy

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č. VS/1/2017/MPZE26.09.201727.09.2020
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/12/2017/E26.09.201727.09.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č. VS/2/2017/MPZE04.07.201706.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č. VS/3/2017/MPZE04.07.201706.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č. VS/1/2017/MPZE04.07.201706.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/12/2017E04.07.201706.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/13/2017E04.07.201706.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č. VS/4/2017/MPZE04.07.201706.07.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/8/2017/SE21.06.201722.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/13/2017/SE21.06.201722.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/14/2017/SE21.06.201722.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/15/2017/SE21.06.201722.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu Města Rokytnice v Orlických horách č. VS/16/2017/SE21.06.201722.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. VS/10/2016E01.08.201602.08.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu města č. VS/4/2016/SE08.06.201609.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu města č. VS/1/2016/SE08.06.201609.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu města č. VS/2/2016/SE08.06.201609.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu města č. VS/5/2016/SE08.06.201609.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu z rozpočtu města č. VS/6/2016/SE08.06.201609.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O. h. č. VS/18/2015E13.01.201614.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O. h. č. VS/19/2015E13.01.201614.01.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č VS/3/2015/MPZE23.10.201524.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č VS/4/2015/MPZE23.10.201524.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č VS/1/2015/MPZE23.10.201524.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní památky č VS/2/2015/MPZE23.10.201524.10.2018
Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O. h. uzavřená se Sdruže ...E08.10.201509.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice v O. h. č. VS/12/2015E24.09.201525.09.2018