Obsah

Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách
 

adresa: Horská  č.p.303, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
právní forma: organizační složka města
IČ:  00275301
IČ v registru sociálních služeb: 4936413
vedoucí:  Mgr. Dagmar Lavrenčíková
telefon: 491 616 996
  491 616 997
  603 108 696
e-mail:  pecovatelska.sluzba@mu.rokytnice.cz

Provozní doba :    7,00 -20,00 hodin     pracovní přestávka      11,30 – 12,00 hodin

Běžná pracovní doba : 7,00 – 15,30 hodin

Smluvní pracovní doba : do 20,00 hodin

 

Pečovatelská služba zajišťuje obědy pro své cílové skupiny pouze ze  Školní jídelny Rokytnice v O.h.
Cena  oběda  -  61,-Kč   do 31.8.2017 
                            64,-Kč   od  1.9.2017  viz příloha  

 

Nový sazebník úhrad za úkony poskytované pečovatelskou službou

Od 1.března  2018 dojde ke zvýšení úhrad za úkony poskytované pečovatelskou službou  na základě usnesení Rady města č. 78/2018/1 ze dne 22.1.2018. Sazebník   je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění.

sazebník úhrad 2018

 

Navštivte nový příspěvek

Ježíškova vnoučata

 

 

 

Anděl na drátě

Pro více informací o asistenční a tísňové péči Anděl na drátě klikněte zde:

 

 

 

Udílení ceny kvality v sociální péči pro rok 2017 - Čestné uznání

Cena kvality v sociální péči 

 

V domě s pečovatelskou službou  se otevřela  v  červnu 2017  duchovní místnost pro úmysl  modliteb, odpočinku a meditace, která je přístupna 24 hodin  denně obyvatelům  domu, jejich rodinám  a známým, ale také  pracovnicím pečovatelské služby.

Duchovní místnost - Oáza Dobrého pastýře

 


Další informace k pečovatelské službě:

Veřejný závazek
Garantovaná nabídka služby
 

1. Informace pro zájemce a uživatele

2. Žádost o zavedení pečovatelské služby

3. Úhrady za pečovatelskou službu

4. Etický kodex

5. Supervize ve formátu doc

6. Plán rozvoje pro období 2014-2016

7. Kriteria pro přidělování bytu v domě zvláštního určení ve formátu doc

8. Výroční zprávy PS 

9. Kapacita služby

10. Plán rozvoje pro období 2017 - 2020