Obsah

Projekty města pořízené z dotací

 

PROJEKT - "Podpora průvodcovských služeb na muzeu Pevnost Hanička a poskytování sezónních informačních služeb pro turisty" Tento projekt byl finančně pdpořen Královéhradeckým krajem a to částkou 70.000,- Kč. Za finanční dar Královéhradeckému kraji srdečně děkujeme. 

 

Regenerace městské části zámeckého parku v Rokytnici v Orlických horách - I. etapa

 
Nový hasičský automobil CAS 20 - TATRA T815


Přestavba kotelny na hasičskou zbrojnici v Rokytnici v Orlických horách


Bývalá sýpka v Rokytnici v Orlických horách opět našla uplatnění


Sportovní areál pro všechny generace 
 

Úprava běžeckých tratí v okolí města Rokytnice v Orl. h.  

   

   

Královéhradecký kraj také přispěl částkou 120.000,- Kč na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Tyto finanční prostředky byly využity na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany kategorie II, konkrétně na ochranné pracovní oděvy. Za finanční prostředky srdečně děkujeme.