Obsah

Informace o způsobu nakládání s odpady v Rokytnici v Orlických horách

Upozorňujeme občany, že od 1. dubna 2017 již svozová společnost nevyváží popelnice na komunální odpad a bioodpad na známku z roku 2016. Na Městském úřadě u paní Marcely Rykrové je třeba si vyzvednout nové známky pro rok 2017. 

 

Mobilní sběr odpadu dne 8. 4. 2017 - Panské Pole a Nebeská Rybná

 

Nabídka společnosti Recycling - kovové odpady a.s. zde: nabídka Recycling - kovové odpady a.s.

 

 

Termíny svozu plastů v roce 2017

26. ledna, 23. února, 23. března, 20. dubna, 18. května, 15. června, 13. července, 10. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu, 30. listopadu, 28. prosince

Naplněné a řádně svázané pytle dávejte k popelnicím na tříděný odpad ráno v den svozu nebo nejlépe den před svozem, aby nedošlo k poškození pytle a vysypání odpadu na chodník či komunikaci. Pokud budou pytle připraveny v jiných dnech, než v termínech k tomu určených, nebudou kódy načteny a pytle nebudou započítány do slevy. Tyto pytle budou vhozeny do žlutého kontejneru na plasty.

 

Termíny svozu bioodpadu v roce 2017

13. ledna, 27. ledna, 10. února, 24. února, 10. března, 24. března, 7. dubna, 21. dubna, 5. května, 19. května, 2. června, 16. června, 30. června, 14. července, 28. července, 11. srpna, 25. srpna, 8. září, 22. září, 6. října, 20. října, 3. listopadu, 17. listopadu, 1. prosince, 15. prosince, 29. prosince

 

SBĚRNÝ DVŮR V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

Otevírací doba Sběrného dvora v Rokytnici v Orlických horách

duben - říjen
úterý 13,00 - 18,00 hodin
čtvrtek   13,00 - 18,00 hodin
sobota 08,00 - 12,00 hodin
   
listopad - březen
sobota 08,00 - 12,00 hodin

 

 

Upozorňujeme občany, že výkup kovového šrotu na Sběrném dvoře od 1. 3. 2015 již neprobíhá za hotové. Je třeba nahlásit správci Sběrného dvora číslo účtu a poté vám společnost RECYCLING - kovové odpady a.s, finanční částku převede na účet. Je to z důvodu změny vyhlášky k zákonu o odpadech. Děkujeme za pochopení.