Obsah

Informace o způsobu nakládání s odpady v Rokytnici v Orlických horách

 

Termíny svozu plastů v roce 2018

25. ledna, 22. února, 22. března, 19. dubna, 17. května, 14. června, 12. července, 9. srpna, 6. září,

4. října, 1. listopadu, 29. listopadu, 27. prosince

 

Naplněné a řádně svázané pytle dávejte k popelnicím na tříděný odpad

ráno v den svozu nebo nejlépe den před svozem,

aby nedošlo k poškození pytle a vysypání odpadu na chodník či komunikaci.

Pokud budou pytle připraveny v jiných dnech, než v termínech k tomu určených,

nebudou kódy načteny a pytle nebudou započítány do slevy.

Tyto pytle budou vhozeny do žlutého kontejneru na plasty.

 

 

Termíny svozu bioodpadu v roce 2018

12. ledna, 26. ledna, 9. února, 23. února, 9. března, 23. března, 6. dubna, 20. dubna, 4. května, 18. května, 1. června, 15. června, 29. června, 13. července, 27. července, 10. srpna, 24. srpna, 7. září,

21. září, 5. října, 19. října, 2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu, 14. prosince,

28. prosince

 

Upozorňujeme občany, že od 1. dubna 2018 již svozová společnost nebude vyvážet popelnice na komunální odpad a bioodpad na známku z roku 2017. Na Městském úřadě u paní Marcely Rykrové je třeba si vyzvednout nové známky pro rok 2018. 

Žádáme občany, aby ze svých nádob odstranili veškeré známky z minulých let a nechali pouze tu pro příslušný rok. Děkujeme.

 

Nabídka společnosti Recycling - kovové odpady a.s. zde: nabídka Recycling - kovové odpady a.s.

 

 

SBĚRNÝ DVŮR V ROKYTNICI V ORLICKÝCH HORÁCH

Otevírací doba Sběrného dvora v Rokytnici v Orlických horách

duben - říjen
úterý 13,00 - 18,00 hodin
čtvrtek   13,00 - 18,00 hodin
sobota 08,00 - 12,00 hodin
   
listopad - březen
sobota 08,00 - 12,00 hodin

 

 

Upozorňujeme občany, že výkup kovového šrotu na Sběrném dvoře od 1. 3. 2015 již neprobíhá za hotové. Je třeba nahlásit správci Sběrného dvora číslo účtu a poté vám společnost RECYCLING - kovové odpady a.s, finanční částku převede na účet. Je to z důvodu změny vyhlášky k zákonu o odpadech. Děkujeme za pochopení.