Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2006

Červenec a srpen 2006 Staženo: 177x

Červen 2006 Staženo: 207x

Květen 2006 Staženo: 243x

Duben 2006 Staženo: 228x

Březen 2006 Staženo: 212x

Únor 2006 Staženo: 207x

Leden 2006 Staženo: 206x

Rok 2005

Prosinec 2005 Staženo: 168x

Listopad 2005 Staženo: 179x

Říjen 2005 Staženo: 181x

Září 2005 Staženo: 207x

Červenec a srpen 2005 Staženo: 227x

Červen 2005 Staženo: 199x

Květen 2005 Staženo: 212x

Duben 2005 Staženo: 232x

Březen 2005 Staženo: 215x

Únor 2005 Staženo: 285x

Leden 2005 Staženo: 238x

Rok 2004

Prosinec 2004 Staženo: 189x

Listopad 2004 Staženo: 186x

Stránka