Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2011

Listopad 2011 Staženo: 186x

Říjen 2011 Staženo: 157x

Září 2011 Staženo: 191x

Červenec a srpen 2011 Staženo: 217x

Červen 2011 Staženo: 153x

Květen 2011 Staženo: 174x

Duben 2011 Staženo: 147x

Březen 2011 Staženo: 126x

Únor 2011 Staženo: 117x

Leden 2011 Staženo: 138x

Rok 2010

Prosinec 2010 Staženo: 183x

Listopad 2010 Staženo: 159x

Říjen 2010 Staženo: 189x

Září 2010 Staženo: 124x

Červenec - srpen 2010 Staženo: 110x

Červen 2010 Staženo: 127x

Květen 2010 Staženo: 219x

Duben 2010 Staženo: 121x

Březen 2010 Staženo: 120x

Únor 2010 Staženo: 114x

Stránka