Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2012

Únor 2012 Staženo: 161x

Leden 2012 Staženo: 149x

Rok 2011

Prosinec 2011 Staženo: 165x

Listopad 2011 Staženo: 206x

Říjen 2011 Staženo: 171x

Září 2011 Staženo: 209x

Červenec a srpen 2011 Staženo: 252x

Červen 2011 Staženo: 178x

Květen 2011 Staženo: 192x

Duben 2011 Staženo: 167x

Březen 2011 Staženo: 145x

Únor 2011 Staženo: 136x

Leden 2011 Staženo: 150x

Rok 2010

Prosinec 2010 Staženo: 204x

Listopad 2010 Staženo: 173x

Říjen 2010 Staženo: 216x

Září 2010 Staženo: 140x

Červenec - srpen 2010 Staženo: 129x

Červen 2010 Staženo: 155x

Květen 2010 Staženo: 239x

Stránka