Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2011

Září 2011 Staženo: 174x

Červenec a srpen 2011 Staženo: 203x

Červen 2011 Staženo: 138x

Květen 2011 Staženo: 160x

Duben 2011 Staženo: 134x

Březen 2011 Staženo: 114x

Únor 2011 Staženo: 105x

Leden 2011 Staženo: 122x

Rok 2010

Prosinec 2010 Staženo: 171x

Listopad 2010 Staženo: 145x

Říjen 2010 Staženo: 174x

Září 2010 Staženo: 113x

Červenec - srpen 2010 Staženo: 101x

Červen 2010 Staženo: 112x

Květen 2010 Staženo: 203x

Duben 2010 Staženo: 109x

Březen 2010 Staženo: 108x

Únor 2010 Staženo: 105x

Leden 2010 Staženo: 107x

Rok 2009

Prosinec 2009 Staženo: 155x

Stránka