Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2013

Září 2013 Staženo: 326x

Červenec - srpen 2013 Staženo: 137x

Červen 2013 Staženo: 139x

Květen 2013 Staženo: 172x

Duben 2013 Staženo: 176x

Březen 2013 Staženo: 138x

Únor 2013 Staženo: 157x

Leden 2013 Staženo: 272x

Rok 2012

Prosinec 2012 Staženo: 157x

Listopad 2012 Staženo: 144x

Říjen 2012 Staženo: 187x

Září 2012 Staženo: 138x

Červenec - srpen 2012 Staženo: 207x

Červen 2012 Staženo: 159x

Květen 2012 Staženo: 166x

Duben 2012 Staženo: 163x

Březen 2012 Staženo: 137x

Únor 2012 Staženo: 141x

Leden 2012 Staženo: 133x

Rok 2011

Prosinec 2011 Staženo: 146x

Stránka