Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2015

Duben 2015 Staženo: 171x

Leden 2015 Staženo: 143x

Únor 2015 Staženo: 140x

Březen 2015 Staženo: 135x

Rok 2014

Prosinec 2014 Staženo: 278x

Listopad 2014 Staženo: 189x

Říjen 2014 Staženo: 191x

Září 2014 Staženo: 332x

Červenec - srpen 2014 Staženo: 151x

Červen 2014 Staženo: 185x

Květen 2014 Staženo: 159x

Duben 2014 Staženo: 130x

Březen 2014 Staženo: 123x

Únor 2014 Staženo: 126x

Leden 2014 Staženo: 123x

Rok 2013

Prosinec 2013 Staženo: 131x

Listopad 2013 Staženo: 159x

Říjen 2013 Staženo: 151x

Září 2013 Staženo: 281x

Červenec - srpen 2013 Staženo: 125x

Stránka