Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2018

Leden 2018 Staženo: 297x

Únor 2018 Staženo: 144x

Březen 2018 Staženo: 64x

Rok 2017

Březen 2017 Staženo: 420x

Únor 2017 Staženo: 242x

Leden 2017 Staženo: 252x

Duben 2017 Staženo: 280x

Květen 2017 Staženo: 313x

Červen 2017 Staženo: 273x

Červenec - srpen 2017 Staženo: 191x

Září 2017 Staženo: 223x

Říjen 2017 Staženo: 230x

Listopad 2017 Staženo: 203x

Prosinec 2017 Staženo: 196x

Rok 2016

Prosinec 2016 Staženo: 517x

Listopad 2016 Staženo: 296x

Říjen 2016 Staženo: 498x

Září 2016 Staženo: 520x

Červenec - srpen 2016 Staženo: 327x

Červen 2016 Staženo: 254x

Stránka