Obsah

Horský kurýr

Regionální měsíčník pro Rokytnici  a okolí

Vydavatel: Město Rokytnice v Orlických horách  
Šéfredaktor: Zuzana Soběslavová, DiS.
Redakční rada: Ing. Vladimíra Jiroutová, Jiří Koblása,  Lucie Grunclová, DiS., Tereza Rückerová
Adresa redakce: Redakce Horského kurýra
Náměstí T.G.Masaryka 68, 51761 Rokytnice v Orlických horách
Telefon: 491 616 995
  736 752 200
e-mail: hoku@rokytnice.cz


Uzávěrka pro dopisovatele je do 20. každého měsíce.

Příspěvky čtenářů a dopisovatelů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Sazba a tisk UNIPRINT s.r.o. Rychnov n.Kn.


Objednávka předplatného: 

telefonicky, e-mailem  nebo na adrese Redakce Horského kurýra (viz výše)
             
Roční předplatné se počítá od měsíce objednání po dobu jednoho roku. 

Celoroční snížené předplatné je 90,-Kč + poštovné
Poštovné neplatí předplatitelé z Rokytnice, Říček a Bartošovic v Orlických horách

Cena jednotlivých výtisků je 10,- Kč
Cena letního dvojčísla je 16,-Kč

-- CENÍK INZERCE V HORSKÉM KURÝRU V PDF ZDE --

 

Rok 2019

Leden 2019 Staženo: 67x

Únor 2019 Staženo: 100x

Rok 2018

Leden 2018 Staženo: 509x

Únor 2018 Staženo: 405x

Březen 2018 Staženo: 331x

Duben 2018 Staženo: 546x

Květen 2018 Staženo: 212x

Červen 2018 Staženo: 544x

Červenec - srpen 2018 Staženo: 199x

Září 2018 Staženo: 160x

Říjen 2018 Staženo: 402x

Listopad 2018 Staženo: 101x

Prosinec 2018 Staženo: 261x

Rok 2017

Březen 2017 Staženo: 546x

Únor 2017 Staženo: 367x

Leden 2017 Staženo: 399x

Duben 2017 Staženo: 437x

Květen 2017 Staženo: 448x

Červen 2017 Staženo: 438x

Červenec - srpen 2017 Staženo: 379x

Stránka