Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Společnost RokMED s.r.o. informuje občany o změnách v ordinačních hodinách v měsíci listopadu a prosinci 2017

Společnost RokMED s.r.o. informuje občany o změnách v ordinačních hodinách v měsíci listopadu a prosinci 2017. Více informací v přiloženém letáku. celý text

ostatní | 15. 11. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Volba prezidenta České republiky 2018

Volba prezidenta České republiky 2018.
celý text

ostatní | 13. 11. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Úprava pracovní doby lékárny LAURA v Rokytnici v Orlických horách od 13. 11. do 17. 11. 2017

Lékárna LAURA oznamuje, že z provozních důvodů (nemoc) upravuje pracovní dobu v týdnu od 13. 11. do 17. 11. 2017.
Více informací naleznete v přiloženém letáku. celý text

ostatní | 10. 11. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Změna v upřesnění termínů kompletní uzavírky komunikace Severák - Panské Pole po celé šířce komunikace

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. informuje občany, že vzhledem k nevyhovujícím výsledkům zkoušek na úseku č. 5 dle předchozí mapky, musí změnit realizace v termínu 2. a 3. 11. V termínu 2. 11. bude realizován úsek č. 7, 6, 3 a 2. V termínu 3. 11. bude realizován úsek č. 5, 4 a 1. Tyto úseky se budou realizovat na celou šířku komunikace, tudíž nebude možné projet. Společnost se tímto obyvatelům za způsobené potíže omlouvá. celý text

ostatní | 2. 11. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Nález svazku klíčů

Minulý týden byl na náměstí nalezen větší svazek klíčů včetně klíče od automobilu. Klíče jsou uloženy na podatelně MěÚ. celý text

ostatní | 31. 10. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Upřesnění termínů kompletní uzavírky komunikace Severák - Panské Pole po celé šířce komunikace

Společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. informuje občany, že z důvodu špatného počasí není možné plnit práce na živičném krytu komunikace dle předpokládaného plánu prací. Přílohou této zprávy je plánek rozdělení stavby, kdy nebude možné v předmětných úsecích projet přes stavbu i s vydanou povolenkou. V případě potřeby získání aktuálních informací o stavu stavby společnost uvádí tyto kontakty: p. Pawlica (stavbyvedoucí) tel. 702 126 510, p. Freml (vedoucí střediska pokládky) tel. 602 741 172. celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Prodloužení termínu uzavírky komunikace II/319 Severák - Panské Pole

Společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. informuje občany o prodloužení uzavírky komunikace II/319 v úseku Severák - Panské Pole v termínu od 30. 10. 2017 do 12. 11. 2017 z důvodu opravy živičného krytu. celý text

ostatní | 12. 10. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Výlukové jízdní řády autobusů v rámci uzavírky komunikace Severák - Panské Pole

Dne 26. 9. 2017 obdrželo město od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje rozpis výlukových jízdních řádů, které budou platné po dobu uzavírky komunikace Severák - Panské Pole. Jízdní řády jsou připojeny v příloze. celý text

ostatní | 26. 9. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Nalezený černý kříženec - pes

Ve středu 6. 9. a ve čtvrtek 7. 9. se na Panském Poli zdržoval černý kříženec labradora. V pátek byl umístěn do útulku Klečkov. Pokud někdo postrádáte psa, volejte na telefon 774 881 973 - paní Repová. celý text

ostatní | 8. 9. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Společnost RokMED informuje občany o možnostech očkování proti sezónní chřipce

RokMED s.r.o. informuje občany o možnostech očkování proti sezónní chřipce. Více informací naleznete v přiloženém letáku. celý text

ostatní | 7. 9. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Nález fotoaparátu

Nalezený fotoaparát je uložen na podatelně MěÚ Rokytnice v O.h. celý text

ostatní | 9. 8. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 celý text

ostatní | 8. 8. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje informuje občany

Nová výzva na Kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji II. celý text

ostatní | 4. 8. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Informační centrum roku

Podpořte rokytnické informační centrum a hlasujte pro informační centrum roku na webových stránkách www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku celý text

ostatní | 26. 7. 2017 | Autor: Veronika Kepková

Kancelář správy bytového a nebytového fondu

Správa bytového a nebytového fondu oznamuje všem nájemníkům bytů a nebytových prostor, že kancelář je od 27. 7. 2017 přestěhovaná do nového prostoru bývalé České spořitelny.  celý text

ostatní | 26. 7. 2017 | Autor: Veronika Kepková

Nové opatření na Sběrném dvoře odpadů

Společnost EKOLA České Libchavy s.r.o., která je provozovatelem Sběrného dvora odpadů, informuje občany o umístění nového značení u vjezdu na Sběrný dvůr. Nové značení je umístěno v příloze této zprávy. Žádáme všechny návštěvníky Sběrného dvora, aby respektovali uvedené značení. Věříme, že toto opatření povede ke zlepšení provozu Sběrného dvora. celý text

ostatní | 19. 7. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Informace o organizačních změnách na Městském úřadu v Rokytnici v Orlických horách

S platností od 1. února 2017 došlo k organizačním změnám v personálním obsazení na Městském úřadu Rokytnice v Orlických horách. V případě nepřítomnosti matrikářky bude její zástup zajišťován jen v nezbytně nutné míře. Z tohoto důvodu prosíme občany, aby své záležitosti týkající se matriky a evidence obyvatel tj. sjednávání žádostí o uzavření manželství, žádosti o změnu příjmení a jména, přihlašování osob k trvalému pobytu a další si předem domluvili přímo s matrikářkou Soňou Rűckerovou na tel. č. 494379026 nebo na e-mailu: sona.ruckerova@mu.rokytnice.cz .
Děkujeme za pochopení.


Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ
celý text

ostatní | 14. 6. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Nález mobilního telefonu

Ve čtvrtek dne 8. 6. 2017 v ranních hodinách byl nalezen mobilní telefon, který je uložený na podatelně Městského úřadu v Rokytnici v O.h. Nález bude uložen po dobu tří let. celý text

ostatní | 8. 6. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Ochrana zvířat při sklizních a sečích

Státní zemědělský intervenční fond upozorňuje občany o zákonné povinnosti informovat uživatele honiteb před sečí pozemku.Více v přiloženém letáku. celý text

ostatní | 19. 5. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Kódy na žluté pytle pro pytlový svoz plastů.

Informujeme občany, kteří jsou zapojeni do pytlového svozu plastů, že došlo k úpravě štítků s kódem na žluté pytle pro svoz plastů. Nové štítky již obsahují QR kód. Štítky s umístěným čárovým kódem jsou stále platné a budou obyvatelům normálně načítány dál. celý text

ostatní | 21. 4. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Nádoby na použité oleje rostlinného původu z domácností

Rozmístění nádob na použité oleje rostlinného původu z domácností. Více informací v přiloženém letáčku. celý text

ostatní | 20. 1. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Otevření lékárny v Rokytnici v Orlických horách

V pondělí 16. ledna 2017 se opět po krátké přestávce otevře lékárna v Rokytnici. Jak městský úřad informovala Mgr. Adámková, nová provozovatelka lékárny, bude otevřena v pondělí od 8.15 h do 17 h a od úterý do pátku od 8.15 h do 15.15 hodin bez jakékoliv polední přestávky. Jedná se prozatím o testovací pracovní dobu, která se může měnit. Současně budou zahájena jednání o pronájmu prostor po České spořitelně na náměstí TGM, kam by se měla lékárna v průběhu roku 2017 přestěhovat. Město Rokytnice již prostory, kde sídlila banka odkoupila do svého vlastnictví. celý text

ostatní | 16. 1. 2017 | Autor: Jana Gärtnerová

Správa bytového a nebytového fondu oznamuje nájemníkům bytů a nebytových prostor.

Pracovní doba od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016. celý text

ostatní | 19. 12. 2016 | Autor: Jana Gärtnerová

Omluva občanům města od společnosti Ekola České Libchavy s.r.o.

Pytlový svoz plastů dne 1. 12. 2016. celý text

ostatní | 16. 12. 2016 | Autor: Jana Gärtnerová

Omezení provozní doby na Poště v Rokytnici v O.h. v pátek 16. 12. 2016

Oznamujeme, že z provozních důvodů bude v pátek 16. 12. 2016 na Poště v Rokytnici v O.h. otevřeno pouze od 8,00 do 11,30 hodin.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 14. 12. 2016 | Autor: Jana Gärtnerová

V pátek 25. 11. 2016 se našel pes.

V pátek 25. 11. 2016 se našel pes, který pobíhal mezi obcemi Prorubky a Kačerov. celý text

ostatní | 2. 12. 2016 | Autor: Jana Gärtnerová

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v O. h.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v O. h. se koná 21.11.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ. celý text

ostatní | 16. 11. 2016 | Autor: Soňa Rückerová

Změny v provozu ordinace praktického lékaře pro dospělé v Rokytnici v Orlických horách v měsíci listopadu 2016

Změna provozní doby ordinace praktického lékaře pro dospělé v měsíci listopadu 2016. celý text

ostatní | 3. 11. 2016 | Autor: Jana Gärtnerová

Změna pracovní doby na poště v Rokytnici v Orlických horách

Od 1. 11. 2016 bude změněna pracovní doba na poště v Rokytnici v Orlických horách. celý text

ostatní | 31. 10. 2016 | Autor: Jana Gärtnerová

Slavnostní předání Ceny města za rok 2015

Dne 19. 10. 2016 v 16.00 hodin se uskuteční slavnostní předání Ceny města za rok 2015 paní Ivaně Novákové v obřadní síni Města Rokytnice v Orlických horách. Udělení této ceny města bylo schváleno 13. 6. 2016 Zastupitelstvem města Rokytnice v Orlických horách za její vynikající tvořivou práci v oblasti umělecké a publikační a za propagaci města po celém území ČR. celý text

ostatní | 11. 10. 2016 | Autor: Jana Gärtnerová
první předchozí
ze 3
poslední